Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Energetyka konwencjonalna
  4. >
  5. Węgiel kamienny
  6. >
  7. Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce – science fiction czy realna perspektywa?

Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce – science fiction czy realna perspektywa?

Materiał Partnera
W Europie istnieje ponad 17 tysięcy systemów ciepłowniczych, które zaspokajają około 13% końcowego zużycia energii. 43% z tych systemów korzysta z odnawialnych źródeł energii oraz ciepła odpadowego, podczas gdy celem jest 100% zielonego ciepła lub ciepła odpadowego w roku 2050. Jednym z rozwiązań, które mogą na to pozwolić, jest zwiększenie wykorzystania energii elektrycznej w produkcji ciepła systemowego.
ciepłownictwo

O perspektywach rozwoju technologii Power to Heat rozmawiamy z Dorotą Jeziorowską, dyrektor Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, w przededniu V Kongresu Kogeneracji.

Pani Dyrektor, przed ciepłownictwem systemowym konieczność realizacji kosztownego programu inwestycji, które pozwolą na rezygnację z węgla w procesie produkcji ciepła. Jedną z możliwości jest wykorzystanie technologii Power to Heat. Co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?

Dorota Jeziorowska: Analizując technologie Power to Heat pod kątem wykorzystania ich w systemach ciepłowniczych, myślimy zarówno o wielkoskalowych pompach ciepła, jak i kotłach elektrodowych współpracujących z magazynami ciepła. Ważne jest, aby nie wykluczać na poziomie regulacji wykorzystania żadnej z technologii Power to Heat i umożliwić w tym kontekście, co tak naprawdę jest najważniejsze z perspektywy planowania dekarbonizacji poszczególnych systemów ciepłowniczych, że w przypadku, gdy ciepło w takiej instalacji będzie wytworzone w oparciu o energię elektryczną z OZE, wówczas ciepło to będzie mogło zostać zakwalifikowane jako zielone ciepło – bez tego nie będzie możliwe uzyskanie bądź utrzymanie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, co jest priorytetem.

Komisja Europejska wyraźnie wskazuje na elektryfikację ciepłownictwa jako ważny kierunek transformacji energetycznej. Jak polski sektor ciepłownictwa systemowego zamierza zrealizować te plany?

Dorota Jeziorowska: Dekarbonizacja systemów ciepłowniczych jest bardziej skomplikowana niż w przypadku sektora elektroenergetycznego, natomiast elektryfikacja wytwarzania ciepła może przynieść pozytywne skutki zarówno dla krajowego systemu elektroenergetycznego poprzez zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej z OZE, jak i dla systemów ciepłowniczych przez zwiększenie wolumenu ciepła z OZE, co jest potrzebne, aby wypełnić kryteria pozwalającego na uzyskanie wspomnianego już przeze mnie statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Bez technologii Power to Heat trudno będzie przeprowadzić proces transformacji ciepłownictwa systemowego, ale należy pamiętać, że nie jest to jedyna technologia, która musi zostać wykorzystana.

Co to oznacza w praktyce?

Dorota Jeziorowska: Planując strategię dekarbonizacji systemu ciepłowniczego w dużym mieście, tj. Warszawa, Kraków czy Łódź, trudno sobie wyobrazić, żeby cały system zasilić ciepłem z energii elektrycznej. Poza tym, że byłoby to technicznie i lokalizacyjnie niewykonalne, takie teoretyczne rozwiązanie generowałoby znacznie wyższe koszty, zarówno dla szeroko pojętego systemu ciepłowniczego, jak i dla operatora sieci elektroenergetycznej, niż zastosowanie miksu różnych rozwiązań technologicznych – oczywiście pozwalających na wypełnienie wymogów regulacji w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Power to Heat jest bardzo ważnym elementem transformacji ciepłownictwa, ale nie jedynym, chcemy natomiast mówić o nim głośno, bo jest to niewątpliwie również nowy obszar, w zakresie którego całe otoczenie regulacyjne, administracyjne, techniczne częściowo również, dopiero się kształtuje.

Co można zrobić, żeby wspierać rozwój technologii Power to Heat?

Dorota Jeziorowska: Spektrum działań i narzędzi wspierających rozwój wielkoskalowych pomp ciepła czy kotłów elektrodowych oraz współpracujących z nimi magazynów ciepła, jest bardzo szerokie i jako PTEZ udało nam się to zmapować – od regulacji pozwalających na usprawnienie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnych, poprzez kwestie pomocy inwestycyjnej i mechanizmu wsparcia operacyjnego dla wielkoskalowych pomp ciepła, po kwestie statusu (koloru) ciepła wytworzonego w danej instalacji. Ten ostatni wątek jest aktualnie chyba najbardziej palącym, myślę tutaj o kwalifikacji ciepła wytworzonego w kotłach elektrodowych z energii elektrycznej z OZE, dostarczonej z krajowego systemu elektroenergetycznego jako ciepło z OZE. Pozostajemy jednak w tym aspekcie w dialogu z administracją rządową i unijną i wierzymy, że ostatecznie kotły elektrodowe wykorzystywane w charakterze źródeł rezerwowo-szczytowych, a nie jako podstawa pracy systemu ciepłowniczego, również będą mogły być wykorzystywane w procesie zazielenienia ciepłownictwa. Wszystkie te kwestie, o których wspomniałam, są ważne przede wszystkim dlatego, że wszystkie te elementy wpłyną na koszty transformacji, czas realizacji inwestycji oraz ceny ciepła, a akceptowalność procesu transformacji po stronie odbiorców jest jednym z kluczowych warunków jej skutecznego przeprowadzenia.

Podczas V Kongresu Kogeneracji, który odbędzie się w dniach 11-13 czerwca w Kazimierzu Dolnym, uczestnicy będą dyskutować na temat wdrażania unijnych regulacji do krajowego prawodawstwa. Kongres będzie również okazją do przedstawienia raportu PTEZ na temat potencjału technologii Power to Heat w transformacji sektora ciepłownictwa w Polsce.

Dziękuję za rozmowę!

Projekt rozporządzenia ma podnieść cenę na rynku mocy i zwiększyć szanse elektrowni gazowych. Inwestujący w magazyny energii są rozczarowani.
Nowy blok gazowy w EC Żerań - jedna z największych obecnie jednostek tego typu w Polsce. Fot. PGNiG Termika/Cyprian Kucharuk
Nowy blok gazowy w EC Żerań - jedna z największych obecnie jednostek tego typu w Polsce. Fot. PGNiG Termika/Cyprian Kucharuk
Materiał Partnera
Międzynarodowa współpraca odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego oraz osiągnięciu ambitnych celów Unii Europejskiej do 2050 roku. Podczas H2POLAND & NetZero Forum podkreślono potrzebę zaangażowania różnych sektorów – przemysłu, instytutów badawczych, inwestorów oraz samorządów – w ten proces.
FOTOBUENO
Zielone technologie rozwijają:
Partner działu Klimat:
Po 30 latach transformacji polskiej energetyki, udział produkcji prądu z węgla w Polsce osiągnął w końcu poziom Chin. Niestety, cała nasza gospodarka per capita wciąż jest bardziej emisyjna od chińskiej. Jednak w emisyjności produkcji prądu udało nam się w końcu wyprzedzić Indie.
chiny produkcja energii elektrycnzej pradu prognoza 2023
Elektromobilność napędza:
Fotowoltaikę wspiera:
Partner działu Klimat:
Stare bloki węglowe wciąż mogą okazać się potrzebne, ale są nierentowne. Po 2025 r kończy się rynek mocy. Jak przekonać Brukselę żeby zgodziła się na nowy mechanizm wsparcia?
elektrownia węglowa
Nieubłaganie nadchodzi moment, w którym bloki węglowe przestaną dostawać pieniądze na podstawie istniejących kontraktów. Fot. Depositphotos