EKO FORUM POGRANICZA - 21 maja 2018 r. Suwałki

EKO FORUM POGRANICZA - 21 maja 2018 r. Suwałki

Czy warto inwestować w zieloną energię? Czy projekt Dolina Rolnicza 4.0 stanie się kołem zamachowym rodzimej gospodarki? Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy podczas Międzynarodowej Konferencji EKO FORUM POGRANICZA.

21 maja 2018 r. w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach odbędzie się największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i promowanie dobrych praktyk związaną z ekologią oraz energetyką. Uczestnicy poznają dobre praktyki z zakresu rolnictwa ekologicznego oraz efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Nasze dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mieszkańcy województwa podlaskiego potrzebują edukacji w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii. Nasz region zasługuje na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału drzemiącego w zielonej energii. Winniśmy zrozumieć, jak ważne jest poszanowanie środowiska oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie - mówi Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii, współorganizator EKO FORUM POGRANICZA - Krzysztof Jan Stawnicki

EKO FOFRUM POGRANICZA to możliwość pokazania jak dużym potencjałem produkcji żywności ekologicznej dysponuje Województwo Podlaskie. Znajduje to odzwierciedlenie w zwiększającej się powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz rosnącej liczbie gospodarstw ekologicznych. Rolnictwo ekologiczne przyczynia się do osiągania korzyści rolno-środowiskowych. Z drugiej strony, jest odpowiedzią na zmieniającą się strukturę popytu na rynku. Podczas EKO FORUM POGRANICZA po raz pierwszy zostanie zaprezentowany program Dolina Rolnicza 4.0, który został w całości opracowany przez przedsiębiorców z województwa podlaskiego.

Z myślą o firmach zainteresowanych znalezieniem nowych partnerów biznesowych i technologicznych przygotowaliśmy spotkania B2B. Będzie to doskonała okazja wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami z regionu pogranicza oraz rozszerzenie ich działalności na rynkach zagranicznych – mówi Dariusz Bogdan, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach. To międzynarodowe przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy gości z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji – dodaje.

EKO FORUM POGRANICZA będzie również okazją, by w gronie przedstawicieli rządu, ekspertów, biznesu, lokalnych samorządów i władz miasta porozmawiać korzyściach środowiskowych, społecznych i finansowych płynących z racjonalnego wykorzystania OZE. Organizatorzy liczą, że w konferencji weźmie udział przeszło 200 uczestników z obszaru pogranicza. Obrady EKO FORUM POGRANICZA będą się odbywały w Sali Kongresowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach.

Bezpłatnej elektronicznej rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej:
www.ekoforum.info

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE