Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Artykuł sponsorowany
  4. >
  5. H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

H2POLAND & NetZero Forum – dekarbonizacja i technologie wodorowe na europejskiej agendzie

Materiał Partnera
Cele, które w ostatnich latach wyznacza Komisja Europejska, związane z ochroną środowiska i zapobieganiem narastającemu kryzysowi klimatycznemu powodują, że kwestia dekarbonizacji przemysłu stała się kluczowa dla całego Starego Kontynentu. W coraz większym stopniu dostrzegamy, że zielone podejście do produkcji i konsumpcji nie są jedynie kwestią ekologii, lecz stają się celami strategicznymi dla całej gospodarki. W tym kontekście ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz rozwój technologii zero- i niskoemisyjnych jawią się jako katalizatory pozytywnych zmian.
FOTOBUENO

Wieloaspektowy charakter dekarbonizacji przekłada się na różnorodne korzyści dla gospodarki.
– Nowe inwestycje w niskoemisyjne rozwiązania oraz innowacyjne technologie nie tylko zrewolucjonizują branże, ale także stworzą nowe miejsca pracy i wprowadzą wyższe standardy jakościowe. Jest to szansa na bardziej zrównoważoną przyszłość oraz kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku. Już w kwietniu Poznań stanie się gospodarzem targów poświęconych technologiom wodorowym i dekarbonizacyjnym – mówi Piotr Drozdowski, dyrektor H2POLAND & NetZero Forum.

Europejski System Handlu Emisjami 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność produkcji, jest podatek ETS. Wśród nowych regulacji znajdują się m.in.: Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), stopniowe wycofywanie darmowych uprawnień w systemie handlu emisjami (ETS), nowe regulacje dla transportu drogowego i budynków (ETS II) czy Społeczny Fundusz Klimatyczny. Wprowadzenie tych mechanizmów jest znaczącym krokiem UE w walce z globalnym kryzysem klimatycznym.

Każdy z tych mechanizmów stawia przed Unią Europejską wyzwania, zwłaszcza w kontekście ich możliwego wpływu na ceny energii oraz produktów powstających w UE, a także na ogólną konkurencyjność niektórych branż. Dlatego wartość tych regulacji wymaga ciągłej analizy i monitorowania, tak aby znaleźć odpowiednią równowagę pomiędzy ambitnymi celami klimatycznymi, a utrzymaniem konkurencyjności przedsiębiorstw.

Transformacja energetyczna

Kolejne tematy Forum poświęcone będą Dyrektywie RED III, która weszła w życie w listopadzie 2023 roku. Polska, tak jak wiele innych państw członkowskich, musi dostosować się do jej postanowień, dotyczących m. in. celów związanych z udziałem energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii do 2030 roku.

Rola wodoru w systemie elektroenergetycznym, koszty transformacji energetycznej, magazynowanie wodoru, bezpieczeństwo infrastruktury wodorowej oraz certyfikacja w sektorze wodorowym – to kolejne tematy Forum. Eksperci przedstawią różne perspektywy dotyczące transportu wodoru, rodzajów magazynów, aspektów bezpieczeństwa czy wyzwań związanych z certyfikacją sprzętu oraz personelu.

Surowce krytyczne

Odejście od stosowania paliw kopalnianych, nie może być procesem, który ma pozbawić ludzkość paliw, energii czy obniżyć jakość życia, ale przebiegać w sposób planowany, zrównoważony oraz bezpieczny. Należy zdać sobie sprawę z faktu, że taka transformacja wymagać będzie znacznego zwiększenia mocy produkcyjnych czy wydobycia w obszarach, które do tej pory nie były kluczowe. Nowe technologie wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii oraz rozwój tych już dojrzałych zwiększy zapotrzebowanie na szereg surowców określanych obecnie jako krytyczne. – Podczas H2POLAND & NetZero Forum przybliżymy zagadnienia związane z dyrektywą CRM, wyzwaniami w obszarze surowców krytycznych niezbędnych dla transformacji energetycznej. Chcemy również zwrócić uwagę na fakt że bezpieczeństwo surowcowe wymaga zasadniczego wzrostu udziału technologii recyklingu w łańcuchy dostaw surowców krytycznych – mówi Robert E. Przekop, Ph.D., D.Sc., Prof. UAM.

FOTOBUENO

Blue Deal

Jaka jest rola wody w transformacji energetycznej? Jak wykorzystanie zasobów wodnych i innowacje mogą wspierać zrównoważony rozwój i realizację celów Porozumienia Paryskiego. Oczekuje się, że wynikająca z panelu dyskusja przyczyni się do lepszego zrozumienia możliwości, jakie oferuje połączenie zasobów wodnych i wodoru, a także pomoże w identyfikacji kluczowych obszarów wymagających dalszych badań i inwestycji. Blue Deal jest także szansą dla regionów na pozyskanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych H2POLAND oraz Środkowoeuropejskie Forum Dekarbonizacji NetZero odbędą się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 24-25 kwietnia 2024 roku.

www.h2poland.com.pl

Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Tydzień Energetyka: Pomoc dla górnictwa jeszcze raz od początku; Miotła kadrowa w Tauronie i PGG; Kiedy koniec tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę; 7 mld euro na wodór.
węgiel
Rynek energii rozwija:
Decyzja administracji Joe Bidena o wstrzymaniu zgód na nowe terminale LNG będzie miała długofalowe skutki dla amerykańskich inwestycji w nowe złoża gazu
LNG tanker on the ocean
Ropa naftowa drożała w ostatnich dniach stycznia. Czy będzie podbijać inflację w stopniu niepokojącym banki centralne? I co z cenami na polskich stacjach paliw?
Green fuel pistols on fuel station.
Green fuel pistols on fuel station.

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!