Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023

AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności in. Prof.  Żmijewskiego, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej wraz z SGH zapraszają na konferencję pt. AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023, która odbędzie się 19 grudnia 2023 r. w SGH. Jesteśmy na niezwykle ważnym etapie rozwoju sektora OZE w naszym kraju, szczególnie w kontekście zachodzącej zmiany i zrozumienia trendów w obszarze transformacji energetyki.
800×480

Celem niniejszej inicjatywy jest wypracowanie wraz z przedstawicielami administracji rządowej ram dla konstruktywnego dialogu o charakterze eksperckim, zorientowanego na pozyskiwanie koncepcji i rozwiązań przydatnych we wdrażaniu założeń dla zrównoważonej energetyki.

Areopag energetyki odnawialnej stanowić będzie płaszczyznę komunikacji, której zakres tematyczny oraz formuła odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników rynku i przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie ram prawnych polskiego rynku odnawialnych źródeł energii.

Podczas wydarzenia omówione zostaną najbardziej aktualne wyzwania i problemy przed jakimi obecnie stoi branża. Poddane dyskusji zostaną także nowe trendy, potencjalnie wyznaczające kierunki jej rozwoju.

Więcej: 2023.areopagoze.pl

Europa zastanawia się, jak zapewnić sobie dostęp do najbardziej poszukiwanych metali stosowanych w bateriach. Polscy naukowcy postanowili opracować baterię z krajowych surowców, a także zoptymalizować system magazynowania energii.
Główni dostawcy surowców krytycznych dla UE
Główni dostawcy surowców krytycznych dla UE. Fot. KE
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Równo rok po zniesieniu ustawą obowiązku sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę koalicja, która objęła właśnie rządy przedstawiła plan przywrócenia obliga. Sprawa ta została nieco przykryta awanturą wokół projektu zmiany ustawy odległościowej, i w końcu razem z regulacjami dla energetyki wiatrowej obligo zostało wykreślone z pierwszego energetycznego projektu nowej koalicji. Ale ma wrócić.
Giełda obligo giełdowe tge
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera: