Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Implementacja REMIT na ostatniej prostej

Implementacja REMIT na ostatniej prostej

abr

Komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajmie się poprawkami Senatu do ustawy implementującej REMIT na posiedzeniu 8 września. Jakie zmiany zaproponowali senatorowie?

Dotyczy: implementacja REMIT
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Etap: Sejm - prace w komisji po poprawkach Senatu
Następny etap: Sejm - głosowanie nad poprawkami Senatu

ole 220

ole 220Komisja nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych zajmie się poprawkami Senatu do ustawy implementującej REMIT na posiedzeniu 8 września. Jakie zmiany zaproponowali senatorowie?

Dotyczy: implementacja REMIT
Tytuł: projekt ustawy o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Etap: Sejm – prace w komisji po poprawkach Senatu
Następny etap: Sejm – głosowanie nad poprawkami Senatu

Ustawa, o której pisaliśmy w artykule: Projekt dużej nowelizacji Prawa energetycznego trafił do Sejmu została uchwalona przez Sejm 23 lipca, a następnie Senat na posiedzeniu 7 sierpnia 2015 r. wniósł poprawki do ustawy. Uchwalone przez Senat poprawki mają głównie charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Z ciekawostek, ustawa w brzmieniu ustalonym przez Sejm nie wskazywała organu, który ma nakładać kary pieniężne za przewinienia związane z naruszeniem ustawy, na co zwrócił dopiero uwagę Senat, rozszerzając odpowiednio kompetencje Prezesa URE za karanie za nowe rodzaje kar pieniężnych, które wprowadza ustawa.

Poprawki Senatu będą teraz rozpatrywane przez Komisję Nadzwyczajną ds. energetyki i surowców energetycznych. Rezultatem prac w komisji będzie sprawozdanie, w którym komisja zawrze rekomendacje co do przyjęcia lub odrzucenia konkretnych poprawek Senatu przez Sejm. Prace w komisji są  przedostatnim etapem przed ostatecznym uchwaleniem ustawy przez parlament, co następuje na posiedzeniu Sejmu, na którym Sejm głosuje nad poprawkami Senatu. Nie jest jeszcze znana dokładana data głosowania w Sejmie, choć teoretycznie istnieje możliwość że nastąpi to już na posiedzeniu Sejmu między 9 a 11 września. Po tym etapie ustawa zostanie skierowana Prezydentowi do podpisu.

Przebieg procesu legislacyjnego w Sejmie

Rynek energii rozwija:

Do paryskiego szczytu klimatycznego coraz bliżej. Wciąż jednak trudno przewidzieć jaki ostatecznie kształt przyjmie szumnie zapowiadane globalne porozumienie. To, co wiemy, to z jakimi propozycjami przyjadą do Paryża główni gracze przy emisyjnym stoliku.

wegiel co2
Rynek energii rozwija:

Polska Grupa Energetyczna nie tylko przeszacowała wartość swoich kluczowych elektrowni o ok. 9 mld zł w dół, ale też zapowiada rewizję strategii biznesowej. Będzie ograniczenie inwestycji, próby cięcia kosztów i większy nacisk na dywersyfikację miksu paliwowego.

miks paliwowy pge
Rynek energii rozwija:
abr

Ustawa, o której pisaliśmy ostatnio w artykule „Wywłaszczenie nieruchomości pod korytarze przesyłowe” wejdzie w życie 14 września 2015 r. Przepisy ustawy będą obowiązywać do końca 2025 r. Co się zmieni?

Dotyczy: specustawa przesyłowa (korytarze przesyłowe)
Tytuł: ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: ogłoszenie, vacatio legis
Następny etap: wejście w życie

ole 220
Rynek energii rozwija: