Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Patronaty
 4. >
 5. Konferencja Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Konferencja Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

Polska Izba Ekologii organizuje konferencję hybrydową na temat Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
baner konf 27 09 dla WN

Konferencja odbędzie się w dniu 27 września 2023 roku w Hotelu Courtyard by Marriott  w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Partnerem konferencji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A, Instytut Technologii Paliw i Energii, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą energetyką i ochroną środowiska.

Celem konferencji jest pokazanie aktualnych problemów na rynku energii. Przedstawione zostaną również propozycje rozwiązań praktycznych. Działania na rzecz efektywności energetycznej i energooszczędności są szczególnie ważne w bieżącym stanie gospodarki.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. W PEP2040 podejmowane są strategiczne decyzje inwestycyjne, mające na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki, sprzyjającej sprawiedliwej transformacji.

Podjęcie przez Polską Izbę Ekologii tej problematyki jest kontynuacją naszych zainteresowań realizowanych w tym obszarze na dwóch konferencjach 2021 roku i jednej 2022 roku. W związku z wydarzeniami epidemicznymi i militarnymi trwają obecnie prace konsultacyjne nad aktualizacją PEP 2040, co również zostanie na konferencji odnotowane.

W szczegółowym programie Konferencji zaakcentowano trzeci (ekologiczny) filar – dobrą jakość powietrza i realizację projektu Czyste Powietrze, a także zagadnienia praktyczne z ukierunkowaniem na mieszkalnictwo i gospodarkę komunalną.

Konferencja skierowana jest do: samorządów, przedstawicieli administracji rządowej, przedstawicieli administracji górniczej, wytwórców oraz konsumentów energii, przedsiębiorców, w tym członków Izby, organizacji pozarządowych, biznesu, świata nauki oraz mediów.
PROGRAM KONFERENCJI*

10:00 Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

10:15 – 11:50 I Sesja – ogólna

 1. Dwugłos ekspercki o aktualizacji PEP 2040:

– dr hab. Mariusz Swora, kancelaria adwokacka Mariusz Swora, członek zarządu i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Energy Regulators, Regional, b. Prezes URE, b. członek rady odwoławczej EU ACER – Agencji UE ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,

– dr hab. Stanisław Tokarski, prof. GIG, Pełnomocnik Dyrektora Centrum Energetyki AGH; prowadzenie Wojciech Stawiany, Ekspert Polskiej Izby Ekologii;

 • Dobra jakość powietrza jako filar PEP 2040. Projekt Czyste powietrze – jego ewolucja merytoryczna i finansowa i dotychczasowy dorobek – Emil Świerczyński, Dyrektor Departamentu Beneficjenta Indywidualnego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Dyskusja.

12:10 – 13:50 II Sesja – finansowa

 1. Udział WFOŚiGW w Katowicach w finansowaniu wybranych zadań polityki energetycznej – Przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
 2. Finansowanie transformacji energetycznej poprzez programy Banku Gospodarstwa Krajowego – Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego;
 3. Możliwości finansowania działań transformacyjnych terenów poprzemysłowych – Anna Dudek, Kierownik Referatu Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
 4. Dyskusja.

14:05 – 14:45 III Sesja – praktyczna

 1. Ciepło z OZE i kogeneracja dla racjonalnego funkcjonowania mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej – Przedstawiciel Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.;
 2. Prezentacja algorytmu sterowania pracą węzła ciepłowniczego z wykorzystaniem struktury działania sieci neuronowej – pierwsze wdrożenie i perspektywy rozwoju – Krzysztof Szaliński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.

14:45 – 15:15 Podsumowanie i zakończenie konferencji

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

UDZIAŁ w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: [email protected] (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny) –  https://landing.freshmail.io/8i94zlhx7q/PIE-27.09.2023

Więcej informacji o konferencji:

www.pie.pl/konferencje/wybrane-aspekty-realizacyjne-pep-do-2040-roku/

Kontakt w sprawie konferencji:

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji

Tel. 789 370 303, 501 052 979

e-mail: [email protected], [email protected]

Materiał Partnera
Wypowiadając się o magazynowaniu energii wpadamy często w pułapkę. Energię trudno magazynować, zwłaszcza na dłuższy czas. Inaczej jest z paliwami będącymi źródłami energii lub przechowaniem energii na stosunkowo krótki czas.
wodór
Fot. Depositphotos
Technologie wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Z jednej strony rynek potencjalnie wart setki miliardów złotych, a z drugiej dużo niewiadomych oraz wysiłek, który trzeba ponieść bez gwarancji sukcesu. Mimo tego energetyka jądrowa zaczyna budzić coraz więcej nadziei u polskich firm.
cooling towers at night
Zakomunikowane dotychczas plany inwestycji w polską energetykę jądrową mogą wymagać zaangażowania nawet 250 tys. osób. Fot. Depositphotos
Materiał Partnera
Realizacja inwestycji w efektywność energetyczną jest dziś już nie tylko kluczowym krokiem w kierunku zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. To realne oszczędności kosztów prowadzenia działalności, szczególnie w przypadku przemysłu energochłonnego.
efektywność energetyczna
Technologie wspiera:
Partner działu Klimat:
Polacy kupują dziesiątki tysięcy pomp ciepła, ale z ich jakością bywa różnie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przymierza się do tego, by ograniczyć dotacje przy wymianie kopciucha tylko do pomp ciepła wpisanych na odpowiednią listę. To jednak może nie wystarczyć.
pompa ciepla dom montaz ogrzewanie dom
Łącznie od momentu uruchomienia „Czystego Powietrza” dofinansowano ponad ponad 702 tys. urządzeń, z czego najwięcej przypada na kotły gazowe (35 proc.), a następnie na pompy ciepła (34 proc.) i kotły na biomasę 21 proc.
Technologie wspiera: