Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Kongres Energetyki Rozproszonej – forum debaty o transformacji energetycznej

Kongres Energetyki Rozproszonej – forum debaty o transformacji energetycznej

W dniach 25–26 września 2023 r. na terenie kampusu AGH odbędzie się I Kongres Energetyki Rozproszonej.
Grafika 800×480

Wydarzenie będzie kontynuowało linię programową wytyczoną przez Forum Energetyki Rozproszonej, którego pięć edycji zorganizowano w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii” (KlastER) finansowanego przez NCBiR (program GOSPOSTRATEG). Wyróżnikiem KER jest połączenie sprawdzonej formuły spotkań integrujących środowiska branżowe z konferencją naukową, której tematyka obejmie praktyczne aspekty nowej energetyki. Powinno to zachęcić reprezentantów branży oraz przedstawicieli środowiska akademickiego do zacieśnienia współpracy. Program KER został opracowany z merytorycznym wsparciem kilkunastu czołowych organizacji branżowych zaangażowanych w proces transformacji energetycznej (TE). Kongres organizuje Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, a współorganizatorami są Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Krajowa Izba Klastrów Energii i OZE.

Organizatorzy zakładają, że Kongres będzie miejscem twórczej i efektywnej wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy głównymi interesariuszami transformacji. Jak zaznaczył przewodniczący Rady Programowej Kongresu, Rektor AGH prof. dr hab. Jerzy Lis: „Kongres Energetyki Rozproszonej jest przedsięwzięciem, które jeszcze mocniej wspiera to, co w tej kwestii najistotniejsze – współpracę wielu środowisk w celu znalezienia najlepszych rozwiązań i wypracowania wspólnych rekomendacji”.

Zakres tematyczny obrad obejmować będzie problemy i wyzwania kluczowe dla przyszłości polskiej TE, a w szczególności roli, jaką będzie w niej odgrywać energetyka rozproszona (ER). W ramach Forum przewidziane są debaty w sesjach dotyczących m.in. innowacyjnych technologii i infrastruktury energetycznej, budowy rynku dla lokalnych inicjatyw energetycznych, finansowania i społecznych aspektów ER, perspektywy klimatycznej i środowiskowej, uwarunkowań i specyfiki transformacji energetycznej w miastach i gminach wiejskich.

Wśród potwierdzonych prelegentów znajdują się postacie mające realny wpływ na przebieg polskiej TE, m.in.: Ireneusz Zyska (Pełnomocnik Rządu ds. OZE), Rafał Gawin (Prezes URE), Tomasz Sikorski (Prezes PSE), Andrzej Kaźmierski (Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej MRiT), Albert Gryszczuk (Prezes Zarządu KIKEiOZE), Józef Węgrecki (Prezes Zarządu IGEOS, Członek Zarządu PKN Orlen), Artur Michalski (Wiceprezes NFOŚiGW), Waldemar Skomudek (Wiceprezes Zarządu Tauron Dystrybucja).

Wśród wydarzeń towarzyszących KER należy wyróżnić specjalistyczne warsztaty dotyczące różnych aspektów rozwoju ER.

Na stronie internetowej I KER (https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/) dostępne są pełne konspekty warsztatów oraz szczegółowy opis kolejnych punktów programu. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami i do zapisu na poszczególne wydarzenia. Wszelkie pytania można zgłaszać pod adresem: [email protected].

Partner Strategiczny:

Alseva

Huawei

TAURON Dystrybucja S.A.

Partnerzy Główni:

Agencja Rozwoju Przemysłu

Elsta

Geotermia Polska

Hitachi Energy

Miasto Kraków

Województwo Małopolskie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Polski Fundusz Rozwoju

SMA Magnetics

ZKlaster Dystrybucja

Partner:

ESV

Innovation AG

Phoenix System

Patroni Honorowi:

Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Urząd Regulacji Energetyki

Związek Miast Polskich

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej

Partnerzy Merytoryczni

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii

Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych

Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego

Cały czas nie znamy modelu finansowego, w jakim ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. A to sposób finansowania i koszty przesądzają o sensie jej budowy. Dyskusja o tym toczy się w Holandii, a w naszym kraju rząd robi wszystko, żeby jej uniknąć.
od atomu
Technologie wspiera:
Rynek energii rozwija:
Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Zagraniczna prasówka energetyczna: Europejski Zielony Ład targany przez narodowe interesy; Bogate kraje skąpią na dekarbonizację Afryki; Elektrownie gazowe źle znoszą ekstrema pogodowe w USA; Trudne dla Gazpromu rozstanie z Europą.
ADLER, RUSSIA – JUNE 26, 2013: Gazprom company logo on the roof of thermal power plant.
W 2022 r. Gazprom zmniejszył wydobycie o 20 proc., a jego zyski spadły o ponad 40 proc. - do 15,7 mld dolarów. Fot. Depositphotos
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Rynek energii rozwija:
Tydzień Energetyka: Resort klimatu twierdzi, że podatek musi zostać; Niemcy i Austriacy skredytują polską elektrownię; Siemens ma problem za miliard dolarów; Niemcy dogadali się w sprawie zakazu kotłów gazowych.
podatek od firm energetycznych
podatek od firm energetycznych
Fotowoltaikę wspiera:
Rynek energii rozwija: