Menu
Patronat honorowy Patronage

Raportowanie danych transakcyjnych – warsztaty, 16.09.2015,Warszawa

Szanowni Państwo,

Już w tym roku Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) rozpocznie regularne monitorowanie hurtowych rynków energii w Unii Europejskiej w celu skutecznego wykrywania nadużyć. Z początkiem bieżącego roku weszły bowiem w życie przepisy w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii – REMIT. Zgodnie z nimi wszyscy uczestnicy tego rynku już teraz powinni być już zarejestrowani w krajowym rejestrze prowadzonym przez URE oraz posiadać unikalny identyfikator, wspólny dla europejskiego oraz krajowego rejestru.

Z kolei już 7 października bieżącego roku każda osoba, która przeprowadza transakcje obejmujące składanie zleceń na co najmniej jednym rynku hurtowym energii w obrębie Unii Europejskiej, będzie miała obowiązek bieżącego i możliwie szybkiego raportowania, między innymi kontraktów na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego, opcji, kontraktów terminowych typu futures, swap i wszystkich innych instrumentów pochodnych, dotyczących kontraktów odnoszących się do energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w UE. Ponadto na żądanie obowiązkiem sprawozdawczym objęte będą kontrakty wewnątrzgrupowe, kontrakty na fizyczną dostawę energii elektrycznej lub gazu, a także kontrakty na usługi bilansujące. Przekazywanie danych będzie musiało odbywać się z zapewnieniem bezpieczeństwa, poufności i kompletności tych informacji, tym bardziej, że udostępniane informacje zawierać będą warunki handlowe stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

W związku z powyższymi zmianami powstaje konieczność dostosowania prowadzonej przez polskich przedsiębiorców funkcjonujących na rynku energetycznym działalności. W szczególności zaś dotyczy to stworzenia wewnętrznych procedur bądź ich aktualizacji celem zabezpieczenia skuteczności i ciągłości raportowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół powermeetings.eu zaprasza Państwa na warsztaty:

Raportowanie danych transakcyjnych zgodnie z najnowszymi wymogami REMIT – IV edycja

Wademekum wdrażania regulacji dla uczestników rynku

16 września 2015

Metropolitan, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 1, Warszawa

W trakcie spotkania dowiedzą się Państwo więcej na temat tego jak funkcjonować w ramach rozporządzenia REMIT, aby nie być posądzonym o manipulacje lub próby manipulacji na hurtowym rynku energii.

Zapraszamy do udziału!

Agnieszka Kozłowska
Project Manager

powermeetings.eu
Al. Jerozolimskie 27/306
00-508 Warszawa

tel.:+48 22 740 67 80
kom.: + 48 508 921 590
faks: +48 22 672 95 89
e-mail: [email protected]

www.powermeetings.eu

 

O tym, czy oddanie do użytku powstających właśnie bloków energetycznych mogłoby uchronić Polskę przed ograniczeniami w dostawach prądu mówiła Justyna Piszczatowska w komentarzu dla Polskiego Radia.

O zmianach w energetyce, które pomagają ograniczać ryzyko niedoborów prądu ze względu na wysokie temperatury mówił w Polskim Radiu Bartłomiej Derski.

W audycji "Połączenie" na antenie radia TOK FM red. Justyna Piszczatowska mówiła o przyczynach problemów z dostawami energii elektrycznej, ich skutkach i możliwych rozwiązaniach problemu.