Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Planujesz inwestycję środowiskową? Skorzystaj z bogatej oferty NFOŚiGW

Planujesz inwestycję środowiskową? Skorzystaj z bogatej oferty NFOŚiGW

Materiał Partnera
Dotacje z UE w ramach polityki spójności, to tylko jedno z potencjalnych źródeł wsparcia projektów środowiskowych. Są też inne, a dostępne już dziś. Wniosek? Nie ma sensu bezczynnie czekać. Warto już teraz poszukiwać optymalnych źródeł finansowania.  
dotacje NFOŚiGW

Oferty NFOŚiGW

Dotacje z UE w ramach polityki spójności, to tylko jedno z potencjalnych źródeł wsparcia projektów środowiskowych. Są też inne, a dostępne już dziś. Wniosek? Nie ma sensu bezczynnie czekać. Warto już teraz poszukiwać optymalnych źródeł finansowania.  

Gdzie poszukiwać środków na inwestycje środowiskowe? 

Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW) to Instytucja, która posiada bardzo bogatą ofertę finansowania projektów środowiskowych, zarówno tych w postaci dotacji, jak i zwrotnych pożyczek preferencyjnych, również tych z możliwością częściowego umorzenia kapitału. To właśnie NFOŚiGW jest operatorem większości programów unijnych jak i krajowych – pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz z innych funduszy celowych, takich jak Fundusz Modernizacyjny.  

Program FEnIKS w NFOŚiGW

W ramach polityki spójności NFOŚiGW będzie wdrażać Program FEnIKS (Fundusze na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko), który jest kontynuacją dotychczasowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jest to jeden z największych programów funduszy unijnych, którego budżet to 29,3 mld euro. Program będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia. Zatem jeśli będą Państwo realizować projekt m.in. z zakresu: 

  • poprawy efektywności energetycznej, 
  • rozwoju energetyki odnawialnej, 
  • gospodarki wodno-ściekowej,  
  • gospodarki odpadowej, 
  • budowy efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne, w tym również transportu intermodalnego 

to z pewnością Program FEnIKS jest dla Państwa odpowiedni. Tym bardziej, że projekt Programu już został zaakceptowany przez Komisję Europejską oraz znany jest też Szczegółowy Opis Priorytetów. Jest to ostatni już krok przed uruchomieniem naborów. Przewiduje się, że pierwsze konkursy zostaną zorganizowane jeszcze w tym roku.  

Fundusz Modernizacyjny 

Drugą, równie ciekawą ofertę stanowią programy finansowane z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to nowy instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej, który będzie działał w latach 2021-2030 i zasilony będzie środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS.  

Środki FM zostaną rozdysponowane na 10 krajów członkowskich, z czego Polsce przypada 43,41% dostępnej puli. Funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni również NFOŚiGW. Tu przewiduje się dofinansowanie projektów zarówno w formie pożyczek, jak i bezzwrotnych dotacji.  

Część programów już ruszyła bądź nawet zakończono nabory. Nadal otwarte lub planowane do ogłoszenia są konkursy w ramach następujących programów: Kogeneracja dla ciepłownictwa, Energia dla wsi, Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych, Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Kogeneracja powiatowa, Przemysł energochłonny – OZE, Przemysł energochłonny – poprawa efektywności energetycznej. 

Krajowy Program Odbudowy 

Innym programem wdrażanym przez NFOŚiGW jest Krajowy Program Odbudowy (KPO). Jest to program, który zgodnie z założeniami wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Planowany budżet Programu to 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych zostanie rozdysponowane w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Środki w ramach KPO zostaną przekazane w 5 obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności (28,6 mld zł), transformacje cyfrowa, dostępność i jakość ochrony zdrowia, zielona i inteligentna mobilność (27,4 mld zł). Pełną listę planowanych konkursów w ramach KPO w I półroczu 2023 r. można znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/nabory 

Ponadto NFOŚiGW ma w swojej ofercie wiele programów krajowych. Jednym z nich jest program Energia Plus, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Wsparcie od 0,5 do 500 mln PLN udzielane jest w ramach preferencyjnej pożyczki z możliwością jej umorzenia do 10% kosztów kwalifikowanych (maksymalnie 1 mln PLN). Pożyczkę można otrzymać na 15 lat, z 12-miesięczną karencją w spłacie. Warunki preferencyjne w tej pożyczce to także oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M + 50 pb. w skali roku. 

Wsparcie można otrzymać między innymi na inwestycje z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych; ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 1 MW, ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery z działalności przemysłowej, poprawy efektywności energetycznej, budowy nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym również inwestycji z zakresu OZE i kogeneracji), a także z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci ciepłowniczych. Nabór trwa od 01 lutego do 13 grudnia 2023 roku lub do wyczerpania środków.  

Jak widać programów i możliwości jest wiele, więc wszystkich tych, którzy chcieliby zweryfikować swoje projekty pod kątem możliwości pozyskania dla nich dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami. W METROPOLIS już od 18 lat pomagamy przedsiębiorcom w znalezieniu finansowania, a tym samym w realizacji ich planów inwestycyjnych. Nie ma rynku bardziej doświadczonej w projektach środowiskowych firmy doradczej. 

Zapraszamy zatem do pozostawienia do siebie kontaktu poprzez formularz na naszej stronie www: https://www.metropolisdg.pl/pl/kontakt Chętnie skontaktujemy się z Państwem celem omówienia Państwa planów inwestycyjnych. Konsultacje są niezobowiązujące i całkowicie bezpłatne. W najbliższym czasie będzie również organizować bezpłatne webinaria odnośnie nowych konkursów, których też możemy Państwa informować.  

Technologie wspiera:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Nieoficjalne konsultacje z częścią branży już się zaczęły. Projekt będzie przedstawiony „szybciej niż później” – twierdzą nasz źródła w resorcie klimatu. Unijnym domiarem mogą być objęte spółki z grupy PKN Orlen, JSW, Tauron Wydobycie i PG Silesia.
3d rendering of a piggy bank with a hose from a fuel filling column sprinkling cash out of it.
Przychody z aukcji uprawnień do emisji nie muszą wcale być wydawane na cele klimatyczne, polskie ciepłownictwo dostanie dodatkowe uprawnienia, ale do dostęp do nich nie będzie łatwy - czytamy pełny tekst nowej Dyrektywy ETS
co2 unia europejska
Rynek energii rozwija:
Partner działu Klimat:
Rynek energii rozwija:
Pod względem produkcji płytek ceramicznych ustępujemy w Europie tylko Hiszpanii i Włochom, a polska ceramika użytkowa jest ceniona na świecie wśród miłośników porcelany. Kryzys energetyczny może jednak mocno zachwiać pozycją tej branży.
Ceramika piec fot. Depositphotos
Dla producentów ceramiki ceny gazu to kwestia być, albo nie być. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Depositphotos

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!