Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Odnawialne źródła energii
 4. >
 5. Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Rozliczanie fotowoltaiki 2022 – system net-billingu

Materiał Partnera
Od kilku lat rynek fotowoltaiki dynamicznie się rozwija. Instalacje fotowoltaiczne są nie tylko ekologicznym źródłem energii elektrycznej, ale stanowią również sposób na ograniczenie rachunków za prąd. Rosnące ceny energii elektrycznej stanowią jeden z powodów, dla których inwestycja w tego typu technologie staje się coraz bardziej atrakcyjna.
Panele fotowoltaiczne na dachu domu jednorodzinnego

Nowy system rozliczeń instalacji fotowoltaicznych stwarza kolejne możliwości. W jaki sposób właściciel instalacji rozlicza się z nadwyżki produkcji? Czym jest net-billing? Jakie informacje są najbardziej istotne?

Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od kwietnia 2022

Powodów dla wprowadzenia zmian w rozliczaniu instalacji fotowoltaicznych jest kilka:

 • dostosowanie zasad do zaimplementowanego prawa UE;
 • ograniczenie nadprodukcji instalacji fotowoltaicznych i obciążenia sieci elektroenergetycznej;
 • stworzenie nowych możliwości biznesowych;
 • dopasowanie mocy instalacji do potrzeb każdego budynku.

Od 1 kwietnia 2022 roku wprowadzono system net-billingu. Każda instalacja przyłączona do sieci po tym termin będzie rozliczana w tym systemie.

W jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej rozlicza się z wyprodukowanej nadwyżki?

W przeciwieństwie do wcześniej obowiązującego systemu net-meteringu, gdzie nadwyżkę produkcji liczono w kWh, system net-billingu opiera się na handlu nadwyżką produkcji energii elektrycznej po konkretnych cenach.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej sprzedaje wyprodukowaną nadwyżkę energii?

Cena sprzedaży nadwyżki energii ustalana jest raz w miesiącu i obowiązuje w miesiącu następnym. Cena z czerwca obowiązuje cały lipiec, cena z lipca obowiązuje cały sierpień i tak dalej. Oficjalna cena sprzedaży nadwyżki jest publikowana na oficjalnej stronie PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) pod nazwą parametru RCEm.

Źródło: https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej - tabela

Jak widać z powyższej tabelki, obliczona cena sprzedaży, obowiązująca we wrześniu, wynosiła 1023,42 zł/MWh, co przekłada się na cenę 1,02 zł/kWh.

Po jakiej cenie właściciel instalacji fotowoltaicznej odkupuje sprzedaną nadwyżkę energii?

W sytuacji, gdy budynek potrzebuje energii elektrycznej z sieci, należy ją kupić. Cena kupna energii zależy od stawki, po której właściciel licznika standardowo kupuje energię elektryczną.

Średnia cena taryfowa energii elektrycznej w 2022 r. mieści się w zakresie 0,72-0,8 zł/kWh. Warto dodać, że w systemie net-billingu właściciel instalacji ponosi koszty opłaty dystrybucyjnej zmiennej.

Jak wygląda proces rozliczania energii w net-billingu?

W każdym miesiącu kalendarzowym dla właściciela instalacji fotowoltaicznej tworzony jest depozyt prosumencki. W trakcie trwania miesiąca, depozyt zasilany jest wartością sprzedanej nadwyżki energii po aktualnej cenie miesięcznej (w sierpniu 2022 r. wynosiła ona 0,799 zł/kWh). W przypadku zapotrzebowania na energię z sieci, za każdą pobraną z niej kWh płacimy po stawce taryfowej.

Z końcem miesiąca wartość zawarta w depozycie przechodzi na depozyt następnego miesiąca. Raz na dwanaście miesięcy sprawdzana jest wartość w depozycie. Jeśli jest ona dodatnia, zwracana jest ona do właściciela instalacji (jednak nie więcej niż 20% wartości depozytu). Cały proces przedstawia poniższy schemat:

Proces rozliczania energii w net-billingu - infografika

Zobacz także: https://www.bricoman.pl/oze/fotowoltaika

Jak rozumieć system net-billingu w liczbach?

Rozpatrzmy system net-billingu na przykładzie września i następujących założeń:

 • nadwyżka produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej sprzedawana jest po cenie 1,02 zł/kWh;
 • stawka taryfowa wynosi 0,80 zł/kWh;
 • instalacja wyprodukowała w miesiącu 1000 kWh nadwyżki energii elektrycznej;
 • w trakcie całego miesiąca nasz depozyt prosumencki zasilimy kwotą:1020 zł.

Ile zatem możemy za tę kwotę zakupić kWh energii z sieci?

Za odłożoną w depozycie kwotę możemy w ciągu całego miesiąca zakupić 1275 kWh.

Jak porównać system net-billingu do systemu net-meteringu na podstawie przykładu?

W starym systemie z każdej  1 kWh oddanej do sieci mogliśmy za darmo odebrać 0,8 kWh, o ile moc naszej instalacji nie przekraczała 10 kWp. Stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:0,8.

W przypadku września z każdej sprzedanej 1 kWh energii mogliśmy kupić 1,275 kWh, stąd stosunek energii oddawanej do sieci do energii pobieranej z sieci wynosił 1:1,275.

Można zatem wyciągnąć wniosek, że wrzesień jest dla osób rozliczających się w net-billingu bardziej opłacalny (o 56%!) niż dla osób rozliczających się z net-meteringu. Dane rynkowe pokazują, że ta tendencja będzie się utrzymywać, a może nawet ulegać polepszeniu.

Jakie inne zmiany przynosi system net-billingu?

System net-bilingu obowiązuje tych użytkowników fotowoltaiki, którzy zamontują nowe panele po wejściu w życie zmian, czyli po 1 kwietnia 2022 roku. System wyróżnia dwa typy odbiorców. Są to:

 • Prosument wirtualny – odbiorca końcowy, wytwarzający energię za pomocą mikroinstalacji, czyli instalacji o maksymalnej mocy do 50 kW tylko na własne, osobiste potrzeby. Instalacja ta przyłączona jest do sieci w innym punkcie niż miejsce dostarczania energii przez producenta do tego odbiorcy. Jednocześnie instalacja ta nie jest w żaden sposób przyłączona do sieci za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego. Ten typ prosumenta wejdzie w życie po 2 lipca 2024 r.
 • Prosument zbiorowy – odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną za pomocą mikroinstalacji lub małej instalacji przyłączonej do sieci i korzystający z niej wyłącznie do własnych potrzeb. Energia wytwarzana jest za pomocą wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego, wewnątrz której znajduje się punkt poboru energii elektrycznej danego odbiorcy.

Zalety systemu net-billingu

System net-billingu wyróżnia się licznymi zaletami i stanowi przede wszystkim ogromną zachętę do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Już samo propagowanie OZE jest jedną z największych korzyści. Stosowanie naturalnych źródeł energii stało się też bardziej opłacalne finansowo. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że każda instalacja fotowoltaiczna jest inna i uzyskana dzięki niej oszczędność może być różna. Bricoman wycenia i sprzedaje instalacje każdorazowo dostosowane do potrzeb indywidualnego klienta. Oferuje wyłącznie panele z długoletnią gwarancją, od 15 do 30 lat.

Zobacz więcej na stronie: https://www.bricoman.pl/fotowoltaika

Wprowadzenie systemu ma pozytywny wpływ na naturę i przy okazji może zwiększyć świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dzięki systemowi net-bilingu coraz więcej osób zainteresuje się ideą korzystania z odnawialnych źródeł, co pociągnie za sobą szersze spojrzenie na inne idee ekologii, takie jak segregacja czy utylizacja odpadów, a nawet zasadę oszczędności, w tym między innymi właśnie energii elektrycznej.

Dzięki systemowi w znacznym stopniu zostanie ograniczony wzrost kosztów energii elektrycznej w kraju, a co za tym idzie – zwiększy się elastyczność i efektywność energetyczna.

Korzyści z nowego systemu rozliczania opartego na net-billingu - infografika

Bilansowanie i rozliczanie energii

Oczekiwania wobec systemu są ogromne. Szacuje się, że net-billing będzie nie tylko najskuteczniejszym mechanizmem rozliczeń, ale i opustów. Pierwsze dane z funkcjonowania systemu pokazują jego potencjał. Ostatecznie net-billing ma skutecznie obniżyć rachunki za energię elektryczną w gospodarstwach domowych w Polsce i innych krajach Europy, zwiększyć świadomość społeczną na temat OZE i ustabilizować systemy elektroenergetyczne w państwach należących do Unii Europejskiej.

Technologie wspiera:
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Zielone technologie rozwijają:
Polski offshore wspiera:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
Polska Grupa Importowa Premium, to jeden z największych w naszym kraju podmiotów gospodarczych, zajmujący się sprowadzaniem węgla do Polski. Importowany surowiec jest najwyższej jakości; służy zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i największym spółkom Skarbu Państwa.
Statek do transportu węgla
Tydzień Energetyka: KE próbuje wymyśleć sposób na ceny gazu i ograniczyć ich zmienność; Rządy Polski i Niemiec wywłaszczają Gazprom; ZE PAK twierdzi, że mechanizm regulacji cen zmusza do sprzedaży ze stratą; Czy nowy PEP postawi na węgiel? Kolej do atomu – powstaje koncepcja za 58 mln zł
ceny gazu w Europie
Ceny gazu w Europie

Śledź zmiany w energetyce.
Zapisz się do naszego newslettera!