Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Debata online: Jaki rynek pracy po węglu? 30 listopada o godz. 11:00

Debata online: Jaki rynek pracy po węglu? 30 listopada o godz. 11:00

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie zapraszają 30 listopada o godz. 11:00 na debatę pt. Jaki rynek pracy po węglu?

 

Głównym ekspertem podczas debaty będzie Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych. Debata będzie moderowana przez Bartłomieja Derskiego, redaktora portalu WysokieNapięcie.pl, patrona medialnego debaty. W listopadowej debacie wezmą udział również: Daria Kulczycka – dyrektor Departamentu Energii i Zamian Klimatu w Konfederacji Lewiatan, Monika Rosa – posłanka partii Nowoczesna ze Śląska oraz Dariusz Szwed – członek Zarządu Zielonego Instytutu, Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych.

 

Uczestniczki i uczestnicy debaty będą dyskutować o doświadczeniach Polski w obszarze programów restrukturyzacji w schyłkowych branżach tradycyjnego przemysłu i skutecznej realokacji pracowników z tych branż do obszarów, gdzie ich kompetencje będą wystarczająco dobrze korespondowały z popytem. W nadchodzących latach spadek liczby pracujących w górnictwie będzie kontynuowany, nie tylko ze względu na konieczność spełnienia celów polityki klimatycznej, ale także poprawy efektywności ekonomicznej sektora. Śląsk jest regionem rozwijającym się dość prężnie: z silnym przemysłem m.in. motoryzacyjnym i chemicznym, rosnącym znaczeniem usług, zurbanizowanym i dobrze połączonym komunikacyjne z innymi regionami Polski oraz krajami ościennymi, posiadającym zaplecze naukowe i poszukującym nowych ścieżek rozwoju. Ma duży potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, także w przemyśle, co odróżnia go od wielu górniczych regionów w Europie Zachodniej. W najbliższym czasie to właśnie przemysł może odegrać istotną rolę jako źródło miejsc pracy, które będą stanowić alternatywę dla pracy w górnictwie. Jednak ze względu na postęp technologiczny, automatyzację i robotyzację w dłuższym okresie udział przemysłu w zatrudnieniu najprawdopodobniej się obniży. Sektorami, które nabierać będą na znaczeniu, będą usługi oraz potencjalnie budownictwo. Śląsk boryka się z licznymi problemami ekologicznymi związanymi z industrialnym dziedzictwem regionu, ale również z zanieczyszczeniem powietrza wynikającym z wysokiego poziomu urbanizacji oraz dominacji węgla jako paliwa używanego do ogrzewania mieszkań prywatnych. Działania związane z rewitalizacją przestrzeni oraz termomodernizacją mogą tworzyć miejsca pracy wymagające kwalifikacji zbliżonych do tych posiadanych przez górników.

 

Pobierz bezpłatną publikację ATLAS WĘGLA

https://pl.boell.org/pl/2016/03/14/atlas-wegla

 

Zobacz debatę pt. Dlaczego węgiel tanieje?

https://www.youtube.com/watch?v=EEZJ4U-A1Mc

 

Zobacz debatę pt. Jaką energetykę warto dotować?

https://www.youtube.com/watch?v=w_Fkme8nNBw

 

Zobacz debatę pt. Czy polska gospodarka może działać bez węgla?

https://www.youtube.com/watch?v=e3OmCudYxts

 

Jeśli uwzględnimy silę nabywczą, ceny energii elektrycznej płacone przez gospodarstwa domowe w Polsce są o jedną piątą wyższe niż średnia w Unii Europejskiej. Drożej jest tylko w Niemczech i Portugalii. Na dodatek ceny prądu w Polsce rosną, a średnia w Unii spada.

ceny pradu graphics
Rynek energii rozwija:

Duński regulator rynku energii DERA (Danish Energy Regulatory Authority, Energitilsynet) opublikował zatwierdzone parametry testu ekonomicznego, któremu duński operator Energinet.dk musi poddać projekt Baltic Pipe. Analogiczną procedurę prowadzi w Polsce Gaz-System.

gaz-Baltic Pipe koszty

W Niemczech mają powstać pierwsze morskie farmy wiatrowe bez jakiegokolwiek wsparcia. Problem w tym, że biznesplany inwestorów opierają się na turbinach, które dziś nie są jeszcze nawet w fazie testowej.

wiatraki morskie
Zielone technologie rozwijają: