Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. Centrum szkolenia instalatorów PV

Centrum szkolenia instalatorów PV

kursy instalatorow pv

kursy instalatorow pv

CENTRUM SZKOLENIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA FOTOWOLTAIKI

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) we współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie utworzyłoCentrum Szkoleniowe Fotowoltaiki (CSPV). Obie jednostki dysponują dużym potencjałem realizowania kursów szkoleniowych przygotowujących do wdrażania systemów fotowoltaicznych w kraju.

Celem pierwszego cyklu kursów organizowanych przez PTPV jest kompleksowe przygotowanie do pracy instalatorów w zakresie projektowania, montażu, przyłączania do sieci dystrybucynej i monitorowania pracy mikro- oraz małych systemów fotowoltaicznych i umożliwienie im uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w UDT, o którym mowa w art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne.

PTPV uzyskało akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) nr OZE-A/27/00001/14 Centrum Szkoleniowego w na podstawie znowelizowanej w dniu 11.09.2013 ustawy Prawo energetyczne, tj. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2014 poz. 505) w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów instalatorom mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń.

PTPV, w zależności od potrzeb, będzie również organizowało i prowadziło szkolenia dla:

a)    potencjalnych użytkowników systemów fotowoltaicznych, których głównym celem będzie wskazanie optymalnych rozwiązań technicznych i ekonomicznych w zakresie PV;

b)    inwestorów, których głównym celem będzie omówienie i przedstawienie modeli biznesowych w zakresie fotowoltaiki adekwatnych do krajowych warunków prawnych i infrastrukturalnych;

c)    podmiotów (np.: samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie, MŚP) zainteresowanych zdobyciem lub poszerzeniem wiedzy z zakresu fotowoltaiki;

d)    sektora bankowego;

e)    sektora ubezpieczeniowego;

f)     innych związanych z promocją pozyskiwania energii z systemów fotowoltaicznych.

Program szkoleń dla instalatorów systemów PV jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (Dz. U. z 2014 poz. 505) i przewiduje 5-dniowe (20 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych + 34 godzin lekcyjnych zajęć praktycznych + 3 godziny lekcyjne na egzamin wewnętrzny = 57 godziny lekcyjne) intensywne szkolenie z projektowania, instalowania, przyłączania do sieci dystrybucyjnej i monitorowaniu pracy systemów fotowoltaicznych z położeniem silnego nacisku na szkolenie praktyczne. Podczas kursu przedstawione zostaną również aspekty prawno-administracyjne oraz ekonomiczne fotowoltaiki w Polsce. Warunki BHP będą bardzo mocno akcentowane. Szkolenia będą zakończone egzaminem wewnętrznym, którego zaliczenie umożliwi wydanie zaświadczenia o pozytywnym przejściu szkolenia i będzie uprawniało do przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikacyjnego w UDT. Certyfikat wydany przez UDT uznawany jest w całej EU.

Szkolenia będą prowadzone przez kierowany przez dr Stanisława M. Pietruszko zespół specjalistów wysokiej klasy w określonej specjalizacji fotowoltaiki i dziedzin powiązanych takich, jak np. prawo, ekonomia, BHP i organizacja pracy. W szkolenie zaangażowane są osoby, które dogłębnie znają specyficzne problemy branży i mają doświadczenie w pracach edukacyjno – szkoleniowych na wyższych uczelniach (Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska) oraz doświadczeni instalatorzy z wieloletnią parktyką w Niemczech i Polsce oraz prawnicy z Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy.

Miejscem działalności CSPV jest teren Instytutu Łączności – PIB w Warszawie ul. Szachowa 1

Centrum Szkoleniowe dysponuje terenem o powierzchni 500 m², salą wykładową (60 miejsc) wyposażonej w projektor, 17 komputerów), halami do prowadzenia ćwiczeń praktycznych, powierzchnią magazynową i pokojami do prac administracyjnych. Wykłady, projektowanie i inne zagadnienia części teoretycznej będą realizowane w sali B6 znajdującej się obok sal B3 i B4 w budynku nr 2. Na dachu Instytutu Łączności znajduje się 2,4-kW system PV, który będzie dostępny dla uczestników szkoleń. Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w system łaczności wi-fi i dostęp do Internetu.

Uruchomione są trzy stanowiska zbudowane jako fragmenty dachów o różnego rodzaju pokryciach i z typowymi systemami montażowymi, oraz dwa stanowiska naziemne i stanowisko na dachu płaskim. Stanowiska te umożliwiają:

  1. pokazanie wymagań BHP w pracy instalatora z wykorzystaniem sprzętu ochrony osobistej i zabezpieczeń,
  2. uzyskanie umiejętności montażu kompletnej instalacji mechanicznej i elektrycznej przyłączonych do sieci systemów PV z różnymi modułami i falownikami jak również systemów z magazynowaniem energii. Stanowiska te posiadają odpowiednie przyłącza energetyczne dla wszystkich urządzeń używanych podczas zajęć praktycznych.
  3. ćwiczenia z zakresu instalacji systemów monitorujących pracę systemów PV,
  4. pokaz czynności serwisowych.

Więcej informacji o centrum szkoleniowym i terminy szkoleń

- Stosujemy tę samą strategię co wielkie firmy górnicze, takie jak Glencore czy Xstrata - mówią w Kompanii Węglowej. - Ale Glencore nie ma połowy rynku i nie dostaje wsparcia od państwa - ripostują konkurenci.

wegiel zwaly us

Dwie z pięciu nagród za najlepsze publikacje dotyczące energetyki w 2014 roku trafiły do redakcji portalu WysokieNapiecie.pl.

gala tge wn

Rewolucja energetyczna po francusku jest coraz bliżej. Z atomem dalej na tronie, bo pogłoski o jego abdykacji we Francji są cokolwiek przedwczesne. O jakieś kilkadziesiąt lat.

Rynek energii rozwija:

O zabezpieczeniu przed blackoutem w przypadku zaćmienia słońca mówił w Programie Trzecim Polskiego Radia red. Derski