Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Technologia
 4. >
 5. Senacka komisja proponuje własną wersję przepisów dla prosumentów

Senacka komisja proponuje własną wersję przepisów dla prosumentów

Komisja proponuje m.in. rozliczenia ze sprzedawcą w stosunku 1:1, ale zasady i okresy rozliczeń byłyby ustalane w umowach
Solar Energy
Photovoltaic - Electricity generation with solar panels on the roof
Senacka komisja nadzwyczajna ds. klimatu przedstawiła własny projekt dotyczących prosumentów zmian ustawy o OZE i Prawa energetycznego. Komisja proponuje m.in. rozliczenia ze sprzedawcą w stosunku 1:1, ale zasady i okresy rozliczeń byłyby ustalane w umowach. Prosumenci mają płacić opłaty sieciowe zmienne za pobraną energię i zawierać umowy kompleksowe i zmienne. Senacki projekt przewiduje przede wszystkim wprowadzenie definicji: elektroprosumenta, elektroprosumenta zbiorowego i elektroprosumenta wirtualnego. Definicje:
 • Elektroprosument energii odnawialnej to odbiorca wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, mikroinstalacji wyposażonej w magazyn energii lub instalacji magazynującej energię i oddającą energię w dowolnym momencie. Produkcja energii nie może stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej;
 • Elektroprosument zbiorowy energii odnawialnej wytwarza energię w mikro- lub małej instalacji OZE, przyłączonej do jednej sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego lub grupy takich budynków;
 • Elektroprosument wirtualny energii odnawialnej wytwarza energię w mikro- lub małej instalacji OZE bez względu na lokalizację, w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do jednej lub wielu sieci dystrybucyjnych w innym miejscu niż miejsce lub miejsca dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego;
 • Pojawia się też definicja agregatora sprzedaży, który zawiera umowę, uprawniającą go do reprezentacji elektroprosumentów, w  szczególności w relacjach ze sprzedawcą oraz OSD.
Zakłada się, że elektroprosument będzie płacił opłaty sieciowe zmienne od energii pobieranej z sieci, i w związku z tym będzie mógł zawierać i umowy kompleksowe i rozdzielone. Stawki opłat za usługi dystrybucji dla elektroprosumentów oraz elektroprosumentów zbiorowych, których instalacja ma magazyn energii obniża się o 30% w stosunku do stawek zatwierdzonych przez Prezesa URE w odpowiedniej taryfie OSD. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych są obowiązani niezwłocznie zawrzeć umowę o świadczenie usług dystrybucji lub dokonują zmiany zawartych umów w terminie 21 dni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku. Zasady działania systemu:
 • Sprzedawca obsługujący elektroprosumentów wszystkich rodzajów dokonuje rozliczenia w stosunku ilościowym 1 do 1, ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne;
 • Elektroprosumenci i sprzedawca ustalają zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci w umowie sprzedaży bądź umowie kompleksowej.;
 • Elektroprosumenci mają prawo przypisać do jednego miejsca dostarczania lub pobobru energii moc przyłączeniową instalacji do 100 kW;
 • Okresy i zasady rozliczeń są ustalane umownie;
 • Elektroprosument i sprzedawca mogą także ustalić inne zasady rozliczenia energii wprowadzonej do sieci, w tym także rozliczenie finansowe.
Projekt zakłada również, że pobrana energia podlegająca rozliczeniu nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy końcowemu, ani zużycia przez odbiorcę końcowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Energia pobrana podlegająca rozliczeniu lub magazynowana nie jest obłożona opłatą OZE, nie podlega też obowiązkom z ustawy o efektywności energetycznej. Wynagrodzenie lub inne świadczenie uzgodnione umownie ze sprzedawcą w ramach rozliczenia nieodebranej energii elektrycznej wprowadzonej do sieci nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, a rozliczenie tej energii nie jest świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy o VAT. Nieodebrana energia nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o CIT. Projektodawcy proponują, by ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 r., co ma zapewnić odpowiedniej długości vacatio legis.
Fotowoltaikę wspiera:
Technologie wspiera:
Materiał Partnera
O cyfrowej komunikacji z klientem, usprawnianiu sprzedaży i rozliczeń oraz możliwościach, jakie daje cyfryzacja procesów opowiada Magdalena Kaczmarek, Dyrektor Działu Sprzedaży w Pionie Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.
cyfryzacja
Technologie wspiera:

Wykup dostęp online i przeczytaj do końca

Kup dostęp
Kilowatt hour electric meters, power supply meters. 3d rendering
Kilowatt hour electric meters, power supply meters. 3d rendering
Rynek energii rozwija:
Tydzień Energetyka: Ministerstwo obiecuje szybki projekt ustawy o rekompensatach za drożejące ogrzewanie i prąd; Polsko-duńska rura leży już na dnie Bałtyku; Zima raczej bez Nord Stream 2; Wspólne offshore państwowych spółek
licznik rachunek
Москва. Сняиие показаний многотарифного электросчетчика.