MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA 2021

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE) obchodzony jest 10 czerwca począwszy od 1986 roku. Ustanowiony został z inicjatywy polskich i francuskich elektryków na pamiątkę 150. rocznicy śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. 140 lat temu w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu poświęcona wyłącznie nowej dziedzinie - elektryce. W trakcie wystawy zwołano po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obradował w dniach 15.09-5.10.1881 r. Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu - 25 sierpnia 1891 roku oficjalnie przesłano energię elektryczną  na odległość 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod powszechną elektryfikację i nowoczesną technikę napędową - budowę nowej cywilizacji technicznej. Trzecie ważne wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

I. Ramowy program

Sesja A: Inauguracja MDE
(10:00-10:50)

 • Przedstawienie tradycji MDE oraz powitanie gości i uczestników
 • Wystąpienie zaproszonych gości polskich i zagranicznych
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Ogłoszenie wyników XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA
 • Komunikat nt. nadanych wyróżnień

Przerwa (10 min)

Sesja B: 130. rocznica pierwszego przesyłu energii elektrycznej prądem trójfazowym z Lauffen do Frankfurtu nad Menem
sesja tłumaczona symultanicznie
 (11:00 - 11:50)

 • „Michał Doliwo-Dobrowolski – osoba i dzieło oraz narodziny nowej cywilizacji naukowo-technicznej” – dr inż. Piotr Szymczak, prof. dr hab. inż. Viktor Y. Biespalov, dr hab. inż. Dimitry A. Borodin
 • Wystąpienia przedstawicieli: Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy

Przerwa (10 min)

Sesja C: 100 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
(12:00-12:10)

 • Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej - prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan, doc. dr. inż. Wojciech Urbański – prodziekan

Sesja D: uroczysty koncert
(12:10 – 12:50)

 • Słowo wstępne – prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 • Koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Dariusza Łapińskiego dedykowany elektrykom i ich przyjaciołom w dniu ich święta

Przerwa (10 min)

Sesja E: Elektrycy w walce z COVID, działania polskich elektryków,

sesja tłumaczona symultanicznie
(13:00 – 13:45)

 • „Elektryczność w medycynie” - prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń
 • „Elektroceutyczne metody w diagnostyce COVID – 19” - prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ
 • „Korzyści i zagrożenia stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji” - dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB

Przerwa  (10 min)

Sesja F: Elektrycy w walce z COVID, działania elektryków zagranicznych, sesja tłumaczona symultanicznie
(13:55-14:55)

 • “UVC as a Mean to Annihilate COVID19” - dr Uri Doman, ElectricalEngineer, Chairman of the Israeli Committee of Illuminating Engineering (CIE), SEEEI, Izrael
 • "LED based UVGI - using UV-C LED technology for surface and air disinfections" - dr Harald Schöbel,  MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • "Germicidal Ultraviolet Irradiation – UVGI: Uses in COVID-19" Eng. Kamal Sethia, Chairman of the Indian Society of Lighting Engineers, Indie

Zakończenie Międzynarodowego Dnia Elektryka
(14:55-15:00)

Strona wydarzenia: https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka/

II. Organizatorzy i patroni wydarzenia

 • 1. Termin: 10.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00 – 15.00
 • 2. Organizator: Zarząd Główny SEP
 • 3. Współorganizatorzy:
  • Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
  • Rada Naukowo-Techniczna SEP
  • Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP
  • Centralna Komisja SEP ds. Legislacji
  • Zespół koordynacyjny SEP ds. COVID         
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • 4. Patroni wydarzenia:
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Komitet Elektrotechniki PAN
  • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
  • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
  • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  • Polska Sekcja IEEE
 • 5. Partnerzy wydarzenia:
  • Enea Operator sp. z o.o.
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • 6. Patroni medialni:
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Energetyka
  • Spektrum SEP
  • Wiadomości Elektrotechniczne
  • Przegląd Techniczny
  • Portal internetowy - cire.pl
 • 7. Koordynacja i obsługa techniczna: Biuro SEP i Biuro Oddziału Szczecińskiego SEP
 • 8. Składy Komitetów

Komitet Honorowy:

 • Piotr Szymczak – przewodniczący
 • Markus Burger – dyrektor Electrosuisse, Szwajcaria
 • Sławomir Cieślik – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady EUROELEKTRA
 • Adam Dąbrowski – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
 • Andrzej Demenko – wiceprzewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Uri Doman – przewodniczący CIE, SEEEI, Izrael
 • Jan Felicki – członek honorowy SEP
 • Lech Grzesiak – dziekan Wydziału Elektrycznego PW
 • Jerzy Hickiewicz – kierownik Pracowni Historycznej SEP
 • Markus B. Jaeger – przewodniczący Prezydium Zarządu EUREL, VDE, Niemcy
 • Eryk Kłossowski – prezes PSE S.A.
 • Andrzej Krawczyk – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Krzysztof Kluszczyński – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Emil Koifman – prezydent SEEEI, Izrael
 • Wojciech Drożdż - prezes Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.
 • Krystyna Liziard - prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji
 • Andrzej Jakubiak – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej
 • Marian Łukaniszyn – przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Mariusz Malinowski – prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej
 • Reto Nauli – prezydent EUREL, Electrosuisse, Szwajcaria
 • Ryszard Pałka – członek Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Tadeusz Pałko – przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 • Tomasz Pieńkowski – prezes Oddziału Szczecińskiego SEP
 • Piotr Pracki – przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 • Janusz Ptak – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • Mieczysław Ronkowski – przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy
  z Zagranicą SEP
 • Harald Schöbel – MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • Kamal Sethia – przewodniczący ISLE, Indie
 • Aleksander Sieroń – przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego SEP
  ds. koronawirusa
 • Andrzej Sikora – dziekan Rady Naukowo-Technicznej SEP
 • Wojciech Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
 • Andrzej Wac-Włodarczyk – przewodniczący Jury Konkursu im. prof.
  M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Agnieszka Wolska – kierownik Pracowni Promieniowania Optycznego CIOP-PIB

Komitet Organizacyjny:

 • Marek Grzywacz – przewodniczący
 • Jacek Nowicki – wiceprzewodniczący
 • Aleksandra Mazurkiewicz – sekretarz

oraz członkowie:

 • Kamil Cierzniewski
 • Beata Chojnacka
 • Anna Dzięcioł
 • Iwona Fabjańczyk
 • Małgorzata Gregorczyk
 • Katarzyna Gut
 • Marianna Laszuk
 • Krzysztof Lewandowski
 • Ryszard Łukaszuk
 • Ryszard Migdalski
 • Wojciech Urbański
 • Edward Ziaja
 • Lech Żak

 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE