Menu
Patronat honorowy Patronage

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ ELEKTRYKA 2021

Międzynarodowy Dzień Elektryka (MDE) obchodzony jest 10 czerwca począwszy od 1986 roku. Ustanowiony został z inicjatywy polskich i francuskich elektryków na pamiątkę 150. rocznicy śmierci znakomitego uczonego André Marie Ampère’a. Dzień ten jest świętem wszystkich inżynierów, techników i innych profesjonalistów zajmujących się szeroko pojętą dziedziną elektryki, a także przyjaciół i sojuszników Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W tym roku przypadają okrągłe rocznice ważnych wydarzeń nie tylko dla społeczności elektryków, ale także dla kraju i całego świata. 140 lat temu w dniach 15 września – 15 listopada 1881 r. odbyła się I Międzynarodowa Wystawa Elektryczna w Paryżu poświęcona wyłącznie nowej dziedzinie – elektryce. W trakcie wystawy zwołano po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Elektrotechniczny, który obradował w dniach 15.09-5.10.1881 r. Drugie ważne wydarzenie miało miejsce 130 lat temu – 25 sierpnia 1891 roku oficjalnie przesłano energię elektryczną  na odległość 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem stosując trójfazowy system prądu przemiennego. Wydarzenia te stworzyły podwaliny pod powszechną elektryfikację i nowoczesną technikę napędową – budowę nowej cywilizacji technicznej. Trzecie ważne wydarzenie przypadające w tym roku to jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

I. Ramowy program

Sesja A: Inauguracja MDE
(10:00-10:50)

 • Przedstawienie tradycji MDE oraz powitanie gości i uczestników
 • Wystąpienie zaproszonych gości polskich i zagranicznych
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Ogłoszenie wyników XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA
 • Komunikat nt. nadanych wyróżnień

Przerwa (10 min)

Sesja B: 130. rocznica pierwszego przesyłu energii elektrycznej prądem trójfazowym z Lauffen do Frankfurtu nad Menem
sesja tłumaczona symultanicznie
 (11:00 – 11:50)

 • „Michał Doliwo-Dobrowolski – osoba i dzieło oraz narodziny nowej cywilizacji naukowo-technicznej” – dr inż. Piotr Szymczak, prof. dr hab. inż. Viktor Y. Biespalov, dr hab. inż. Dimitry A. Borodin
 • Wystąpienia przedstawicieli: Niemiec, Szwajcarii i Ukrainy

Przerwa (10 min)

Sesja C: 100 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
(12:00-12:10)

 • Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak – dziekan, doc. dr. inż. Wojciech Urbański – prodziekan

Sesja D: uroczysty koncert
(12:10 – 12:50)

 • Słowo wstępne – prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 • Koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” pod batutą Dariusza Łapińskiego dedykowany elektrykom i ich przyjaciołom w dniu ich święta

Przerwa (10 min)

Sesja E: Elektrycy w walce z COVID, działania polskich elektryków,

sesja tłumaczona symultanicznie
(13:00 – 13:45)

 • „Elektryczność w medycynie” – prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń, prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń
 • „Elektroceutyczne metody w diagnostyce COVID – 19” – prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk, dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. PŁ
 • „Korzyści i zagrożenia stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji” – dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB

Przerwa  (10 min)

Sesja F: Elektrycy w walce z COVID, działania elektryków zagranicznych, sesja tłumaczona symultanicznie
(13:55-14:55)

 • “UVC as a Mean to Annihilate COVID19” – dr Uri Doman, ElectricalEngineer, Chairman of the Israeli Committee of Illuminating Engineering (CIE), SEEEI, Izrael
 • „LED based UVGI – using UV-C LED technology for surface and air disinfections” – dr Harald Schöbel,  MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • „Germicidal Ultraviolet Irradiation – UVGI: Uses in COVID-19” – Eng. Kamal Sethia, Chairman of the Indian Society of Lighting Engineers, Indie

Zakończenie Międzynarodowego Dnia Elektryka
(14:55-15:00)

Strona wydarzenia: https://sep.com.pl/wydarzenia/miedzynarodowy-dzien-elektryka/

II. Organizatorzy i patroni wydarzenia

 • 1. Termin: 10.06.2021 r. (czwartek), godz. 10.00 – 15.00
 • 2. Organizator: Zarząd Główny SEP
 • 3. Współorganizatorzy:
  • Oddział Szczeciński SEP im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
  • Rada Naukowo-Techniczna SEP
  • Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP
  • Centralna Komisja SEP ds. Legislacji
  • Zespół koordynacyjny SEP ds. COVID         
  • Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej
 • 4. Patroni wydarzenia:
  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
  • Komitet Elektrotechniki PAN
  • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
  • Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu
  • Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
  • Polska Sekcja IEEE
 • 5. Partnerzy wydarzenia:
  • Enea Operator sp. z o.o.
  • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA
 • 6. Patroni medialni:
  • Przegląd Elektrotechniczny
  • Energetyka
  • Spektrum SEP
  • Wiadomości Elektrotechniczne
  • Przegląd Techniczny
  • Portal internetowy – cire.pl
 • 7. Koordynacja i obsługa techniczna: Biuro SEP i Biuro Oddziału Szczecińskiego SEP
 • 8. Składy Komitetów

Komitet Honorowy:

 • Piotr Szymczak – przewodniczący
 • Markus Burger – dyrektor Electrosuisse, Szwajcaria
 • Sławomir Cieślik – przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady EUROELEKTRA
 • Adam Dąbrowski – przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
 • Andrzej Demenko – wiceprzewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Uri Doman – przewodniczący CIE, SEEEI, Izrael
 • Jan Felicki – członek honorowy SEP
 • Lech Grzesiak – dziekan Wydziału Elektrycznego PW
 • Jerzy Hickiewicz – kierownik Pracowni Historycznej SEP
 • Markus B. Jaeger – przewodniczący Prezydium Zarządu EUREL, VDE, Niemcy
 • Eryk Kłossowski – prezes PSE S.A.
 • Andrzej Krawczyk – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu
 • Krzysztof Kluszczyński – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 • Emil Koifman – prezydent SEEEI, Izrael
 • Wojciech Drożdż – prezes Zarządu Enea Operator Sp. z o.o.
 • Krystyna Liziard – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji
 • Andrzej Jakubiak – prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej
 • Marian Łukaniszyn – przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Mariusz Malinowski – prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej
 • Reto Nauli – prezydent EUREL, Electrosuisse, Szwajcaria
 • Ryszard Pałka – członek Komitetu Elektrotechniki PAN
 • Tadeusz Pałko – przewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 • Tomasz Pieńkowski – prezes Oddziału Szczecińskiego SEP
 • Piotr Pracki – przewodniczący Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
 • Janusz Ptak – sekretarz generalny Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
 • Mieczysław Ronkowski – przewodniczący Centralnej Komisji Współpracy
  z Zagranicą SEP
 • Harald Schöbel – MCI Entrepreneurial School, OVE, Austria
 • Kamal Sethia – przewodniczący ISLE, Indie
 • Aleksander Sieroń – przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego SEP
  ds. koronawirusa
 • Andrzej Sikora – dziekan Rady Naukowo-Technicznej SEP
 • Wojciech Stankiewicz – prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
 • Andrzej Wac-Włodarczyk – przewodniczący Jury Konkursu im. prof.
  M. Pożaryskiego na najlepszy artykuł opublikowany w czasopismach SEP
 • Agnieszka Wolska – kierownik Pracowni Promieniowania Optycznego CIOP-PIB

Komitet Organizacyjny:

 • Marek Grzywacz – przewodniczący
 • Jacek Nowicki – wiceprzewodniczący
 • Aleksandra Mazurkiewicz – sekretarz

oraz członkowie:

 • Kamil Cierzniewski
 • Beata Chojnacka
 • Anna Dzięcioł
 • Iwona Fabjańczyk
 • Małgorzata Gregorczyk
 • Katarzyna Gut
 • Marianna Laszuk
 • Krzysztof Lewandowski
 • Ryszard Łukaszuk
 • Ryszard Migdalski
 • Wojciech Urbański
 • Edward Ziaja
 • Lech Żak

 

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<

Przegroda na rzece pociąga za sobą szereg zmian i efekt ten jest zauważalny zarówno przy małej jak i przy dużej elektrowni wodnej. Więc elektrownie małe czy duże mają niekorzystny wpływ na środowisko - pisze ekohydrolog Sebastian Szklarek
Zielone technologie rozwijają:
Gdynia ma być najtańszym i najszybszym miejscem do zbudowania polskiego portu instalacyjnego. Rząd ma gotowy projekt uchwały, ale na razie jej nie przyjął, bo chrapkę na wiatrowy tort ma też Gdańsk. Czasu jest bardzo mało, jeśli pierwsi inwestorzy w morskie farmy wiatrowe mają w jakikolwiek sposób skorzystać z polskiego portu.
Gdańsk wyrósł po cichu na groźnego konkurenta Gdyni
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: