Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Odnawialne źródła energii
  4. >
  5. Polski offshore
  6. >
  7. Jest nowy Krajowy Plan Odbudowy. Co oznacza dla energetyki?

Jest nowy Krajowy Plan Odbudowy. Co oznacza dla energetyki?

Czyste powietrze, efektywność energetyczna i OZE - to energetyczne priorytety KPO. Uwzględniono wiele uwag, dodano możliwość zaciągania unijnych pożyczek. Ale ciągle jest wiele znaków zapytania.
KPO

Krajowy Plan Odbudowy w pierwszej wersji zebrał ponad pięć tysięcy uwag. Po konsultacjach powstał dokument, który jest dwa razy grubszy i uwzględnia sporą część z nich.  Najważniejsza rzecz to dodanie części pożyczkowej – teraz KPO zakłada wydanie 23,9 mld euro w formie dotacji i 12,1 mld euro w formie pożyczek. Plan jest czytelniejszy, bardziej konkretny, ale też bez precyzyjnych wskaźników, z których mógłby być rozliczany.  Komisja Europejska dostała go 3 maja i ma teraz dwa miesiące na jego ocenę.

Co trzecia megawatogodzina ma być zielona

W porównaniu do wersji z lutego, wysłany do Brukseli KPO uwzględnia nowe działania i dodatkowe fundusze w energetyce.

„W 2030 r. co trzecia wytworzona jednostka energii elektrycznej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych”. W sposób szczególny przyczyni się do tego rozwój morskiej energetyki wiatrowej, której uruchomienie przewiduje się w perspektywie 2024/25 r., a także ekspansja fotowoltaiki, która w ostatnich latach –dzięki skutecznym programom wsparcia – budzi zainteresowanie coraz większej części społeczeństwa. Bardzo ważnym elementem zmian jest rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury przesyłowej, a także rozwój nowych technologii, tj. magazyny energii” – czytamy w nowym KPO.

lol

Na magazyny energii przeznaczono z części pożyczkowej 200 mln euro, z czego większość ma wesprzeć domowe magazyny. „Proponowana kwota 123 mln euro pozwoli na zagwarantowanie środków finansowych na udzielenie finansowania na blisko 28 tys. jednostek magazynów energii elektrycznej o pojemności 4-5 kWh każdy”. Pozostała część funduszy ma pójść na modernizację istniejącej elektrowni szczytowo-pompowej.

Z pożyczek będzie też finansowana efektywność energetyczna i OZE w dużych przedsiębiorstwach, dzięki czemu budżet tego działania wzrósł ponad dziesięciokrotnie – do 300 mln euro.

Trzy porty i 1,5 GW nowych mocy w offshore

Najwięcej, bo 3,25 mld euro dodatkowych funduszy z części pożyczkowej przeznaczono na morską energetykę wiatrową. Efektem  ma być 1500 MW nowych mocy. To znacznie mniej, niż 2,6 GW zapisane w pierwotnym projekcie. Wsparcie mają dostać „projekty o największym stopniu przygotowania do ich rzeczowej realizacji oraz wpisujące się w cele KPO”, co jest bardzo nieprecyzyjnym zapisem. Ale w pierwszym projekcie nie była w ogóle podana suma, która miałaby pójść konkretnie na morskie farmy wiatrowe.

Zamiast wsparcia wielkoskalowych inwestycji, jak było w pierwszym projekcie KPO, jest teraz  „Budowa infrastruktury offshore” z budżetem 437 mln euro. Efektem wydania tych dotacji ma być oddany do użytku w czwartym kwartale 2024 roku port instalacyjny dla morskich elektrowni wiatrowych w Gdyni oraz dwa porty serwisowe – w Ustce i Łebie, gotowe w trzecim kwartale 2026 roku.

Czyste powietrze z węglem?

W części dotacyjnej więcej pieniędzy przeznaczono na termomodernizację szkół, mniej – na sieci elektroenergetyczne i systemy ciepłownicze. Budżet na technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru pozostał na poziomie 800 mln euro, ale zmniejszono z 400 do 320 MW moc elektrolizerów, które mają powstać do trzeciego kwartału 2026 roku.

Budżet na program Czyste Powietrze i poprawę efektywności energetycznej nie zmienił się i wynosi 3,2 mld euro w formie dotacji.  Rząd obiecuje  „prace (w tym ustalenie harmonogramu wdrożenia) nad kolejną częścią Programu adresowaną do osób o najniższych dochodach (poniżej 1000 zł/osobę) najuboższych, wymagających dodatkowego wsparcia, w tym także organizacyjnego w związku z realizacją inwestycji proekologicznych”.  Nie ma natomiast wzmianki o rezygnacji ze wsparcia kotłów węglowych. Efektem wydania dotacji ma być 860 tys. „wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na zgodne z normami nowoczesne źródła ciepła”.

Wspomniano o możliwości stworzenia harmonogramu wycofywania paliw stałych ze stosowania w gospodarstwach domowych, w tym zakazu stosowania paliw stałych niskiej jakości w tym węgla i pelletu w nowo instalowanych indywidualnych urządzeniach grzewczych. Więcej konkretów być może pojawi się w lipcu tego roku, kiedy poznamy efekty pracy zespołu ds. przeglądu paliw stałych dla sektora bytowo-komunalnego.

Rynek energii rozwija:
Partner działu Klimat:
Zielone technologie rozwijają:
Polski offshore wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Rząd szykuje się na długie negocjacje planu zamykania kopalń z Komisją Europejską. Ale niezależnie od tego co zdecyduje Bruksela, to los kopalń PGG jest przesądzony do połowy lat 30. Skończy się bowiem popyt na węgiel
wegiel gornictwo znak
Rynek używanych paneli fotowoltaicznych rozwinie się w Polsce prędzej czy później. Panele mogą mieć sporą wartość dla syndyków i komorników, właściciele instalacji będą też zmieniać panele na bardziej wydajne. Wtórny obrót fotowoltaiką rozwinął się też w innych krajach Europy. Na co trzeba zwrócić uwagę?
PV-Cycle-recykling
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Technologie wspiera: