XII Konferencja „Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych”

XII Konferencja „Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w XII Konferencji "Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r. w Bydgoszczy (City Hotel Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz) - formuła hybrydowa..

 Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza do udziału w XII Konferencji "Gaz w Energetyce - Realizacja i Eksploatacja Bloków Gazowych i Gazowo-Parowych", która odbędzie się w dniach 19-20 maja 2021 r. w Bydgoszczy (City Hotel Bydgoszcz, ul. 3 Maja 6, 85-950 Bydgoszcz) - formuła hybrydowa..

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego będzie prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej.

Tematyka konferencji:

  • Aspekty prawno-ekonomiczne.
  • Rynek gazu: bezpieczeństwo i stabilność dostaw, przyszłość paliwa gazowego.
  • Realizacja bloków gazowo–parowych: bieżące i przyszłe inwestycje, doświadczenia eksploatacyjne.
  • Kogeneracja oparta na silnikach gazowych: technologie, doświadczenia eksploatacyjne, najnowsze realizacje.
  • LNG paliwo dla energetyki gazowej: rozwiązania dla ciepłownictwa i przemysłu, instalacje regazyfikacji.
  • Finansowanie inwestycji gazowych,
  • Rola Wodoru w Energetyce.

Szczegóły: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/gaz/2021/

 

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE