Menu
Patronat honorowy Patronage

X edycja Transport Week 2021 ponownie w Gdyni!

Dołącz do nas on-line 3-4 marca, aby zgłębić informacje dotyczące obecnego i przyszłego stanu rynku kontenerowego w Polsce i Europie.

Webinarium obejmie dogłębną analizę wpływu pandemii COVID-19 na operacje terminali kontenerowych, prezentując nowe inwestycje infrastrukturalne. Przyjrzyj się bliżej roli, jaką cyfryzacja i automatyzacja mogą odegrać w tak trudnych czasach. Eksperci z szeregu europejskich portów i terminali kontenerowych gwarantują dyskusję na najwyższym poziomie.

Program wydarzenia: http://www.transportweek.eu/assets/files/transportweek/twwebinar-agenda-2021.pdf

Formularz rejestracyjny: http://www.transportweek.eu/registration.html

Formularz rejestracyjny uprawnia do uczestnictwa w webinarium. Wydarzenie jest bezpłatne. Link zostanie wysłany w odpowiednim czasie.

Całkowita likwidacja obliga giełdowego na energię elektryczną będzie miała rozliczne konsekwencje - zgodnie przyznali prezesi URE i TGE podczas dyskusji na kongresie EEC Trends Online. Wśród tych konsekwencji wskazywano np. spłycenie rynku, i co za tym idzie zachwianie wiarygodnością ustalanej na giełdzie ceny.
Businessman on blurred background using 3D rendering stock exchange datas and charts
Fotowoltaikę wspiera:
Zielone technologie rozwijają:
Urząd Regulacji Energetyki opublikował dwa poradniki dla przedsiębiorców zainteresowanych wytwarzaniem energii i ciepła w kogeneracji.
golden steel pipe network in crude oil refinery
Komisja do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych, podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji prawa energetycznego (druk nr 808), który w założeniach wprowadza istotne zmiany dla obecnych i nowych koncesjonariuszy. Jedyną z najistotniejszych modyfikacji dla podmiotów zamierzających uzyskać koncesję jest wprowadzenie szerszej definicji zabezpieczenia majątkowego oraz zasad jej ustanawiania.
Businessman on blurred background using law protection right 3D rendering