Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Na początku wiosny ruszyć mają pierwsze nabory wniosków z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. O dotacje na realizację inwestycji energetycznych będą mogły ubiegać się między innymi przedsiębiorstwa i samorządy. Jeden z pierwszych konkursów będzie dotyczył kogeneracji, będą też nabory dotyczące odnawialnych źródeł energii.

Fundusze norweskie i EOG pomagają w przechodzeniu Polski na gospodarkę niskoemisyjną. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy, przekazanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W tej perspektywie najwięcej dostał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu - 140 mln euro. Do tego prawie 25 mln euro dołożył polski rząd.

Fundusze norweskie i EOG zostaną rozdysponowane w formie dotacji - przewiduje się, że dofinansowanie wynosić będzie 45-100 proc. kosztów kwalifikowanych. To nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje program, będzie oferował też preferencyjne pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W sumie do dyspozycji będzie ponad miliard złotych.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych. W poprzednich edycjach dużo pieniędzy wydano między innymi na termomodernizacje. Na co będzie można wziąć dofinansowanie w tej edycji?

Wysokosprawna kogeneracja

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów wniosków o dofinansowanie. W pierwszym naborze, który przewidziany jest na drugi kwartał, być może już na przełomie marca i kwietnia, będą dwa działania związane z energetyką - termomodernizacja szkół i wsparcie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej.

Czytaj także: Dotacje na fotowoltaikę pomagają spółdzielniom

Nie ma jeszcze regulaminów naboru wniosków. Jak się dowiedział portal WysokieNapiecie.pl, w przypadku wsparcia kogeneracji przewidziany budżet na dotacje to 40 mln euro oraz około drugie tyle w formie pożyczek. Dotacje wyniosą ok. 45 proc. kosztów kwalifikowanych, z tym że będą przyznawane zgodnie z limitami dotyczącymi pomocy publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się projekty inwestycji w wysokosprawną kogenerację przemysłową z wyłączeniem węgla. Nie będzie ograniczenia odnośnie mocy instalacji, będzie natomiast ograniczenie wartościowe - dofinansowanie wyniesie 1-7 mln euro.

Druga grupa naborów

Druga grupa naborów ma się rozpocząć w drugim kwartale tego roku. W ramach tej tury będzie można ubiegać się o wsparcie na budowę lub modernizację miejskich systemów grzewczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła. Dofinansowanie wyniesie od 1 do 7 mln euro. Te projekty mają zmierzać w kierunku zapewnienia efektywnego systemu ciepłowniczego, co oznacza inwestycje w kogenerację, OZE, ciepło odpadowe - wyjaśnia Marcin Jamiołkowski, kierownik wydziału programowania NFOŚiGW.

W drugiej turze będzie też konkurs na dofinansowanie projektów budowy instalacji do produkcji paliwa (pelletów) z drewna i biomasy rolnej.

Czytaj także: Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła czy termomodernizacji

MEW, geotermia - tak, fotowoltaika - nie

Trzecia grupa naborów zaplanowana jest na trzeci kwartał tego roku. W energetyce o dofinansowanie będzie można ubiegać się na realizację projektów budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem geotermii  oraz  na zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Fotowoltaika nie będzie finansowana z funduszy norweskich i EOG. Jak wyjaśnił portalowi WysokieNapiecie.pl wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, przedsiębiorcy mają tu do dyspozycji duże pieniądze z programu Energia Plus. To program pożyczkowy NFOŚiGW, oferujący w niewielkim zakresie też dotacje. Większość wniosków w programie Energia Plus dotyczy właśnie zastosowania w przedsiębiorstwach fotowoltaiki.

Szczegóły poszczególnych naborów wniosków z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu powinny być opublikowane w marcu. Fundusze norweskie i EOG będą wdrażane do 2024 roku.

Czytaj także: Mój prąd - przewodnik

Technologie dostarcza

Efektywność zapewnia

 

 

Zobacz także...

Nowy ład polskiej energetyki

Rafał Zasuń

Jaką rolę ma do odegrania polityka energetyczna państwa? Czym są „śpiące aktywa” polskiej energetyki? Czy ma sens budowa wielkich bloków gazowych? I jak ratować państwowe grup...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE