Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Technologia
  4. >
  5. Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Dotacje z funduszy norweskich i EOG na inwestycje energetyczne

Na początku wiosny ruszyć mają pierwsze nabory wniosków z Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. O dotacje na realizację inwestycji energetycznych będą mogły ubiegać się między innymi przedsiębiorstwa i samorządy. Jeden z pierwszych konkursów będzie dotyczył kogeneracji, będą też nabory dotyczące odnawialnych źródeł energii.
FunduszeNorweskie

Fundusze norweskie i EOG pomagają w przechodzeniu Polski na gospodarkę niskoemisyjną. Polska już po raz trzeci korzysta z tych pieniędzy, przekazanych przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein. W tej perspektywie najwięcej dostał Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – 140 mln euro. Do tego prawie 25 mln euro dołożył polski rząd.

Fundusze norweskie i EOG zostaną rozdysponowane w formie dotacji – przewiduje się, że dofinansowanie wynosić będzie 45-100 proc. kosztów kwalifikowanych. To nie wszystko. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który obsługuje program, będzie oferował też preferencyjne pożyczki na sfinansowanie wkładu własnego. W sumie do dyspozycji będzie ponad miliard złotych.

O wsparcie w ramach Programu będą mogły się ubiegać, w zależności od naboru, m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorcy, m.in. przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki komunalne, w tym producenci energii i ciepła, czy właściciele małych elektrowni wodnych. W poprzednich edycjach dużo pieniędzy wydano między innymi na termomodernizacje. Na co będzie można wziąć dofinansowanie w tej edycji?

FunduszeNorweskie 1

Wysokosprawna kogeneracja

Ministerstwo Klimatu planuje trzy grupy naborów wniosków o dofinansowanie. W pierwszym naborze, który przewidziany jest na drugi kwartał, być może już na przełomie marca i kwietnia, będą dwa działania związane z energetyką – termomodernizacja szkół i wsparcie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej.

Czytaj także: Dotacje na fotowoltaikę pomagają spółdzielniom

Nie ma jeszcze regulaminów naboru wniosków. Jak się dowiedział portal WysokieNapiecie.pl, w przypadku wsparcia kogeneracji przewidziany budżet na dotacje to 40 mln euro oraz około drugie tyle w formie pożyczek. Dotacje wyniosą ok. 45 proc. kosztów kwalifikowanych, z tym że będą przyznawane zgodnie z limitami dotyczącymi pomocy publicznej. O wsparcie będą mogły ubiegać się projekty inwestycji w wysokosprawną kogenerację przemysłową z wyłączeniem węgla. Nie będzie ograniczenia odnośnie mocy instalacji, będzie natomiast ograniczenie wartościowe – dofinansowanie wyniesie 1-7 mln euro.

Druga grupa naborów

Druga grupa naborów ma się rozpocząć w drugim kwartale tego roku. W ramach tej tury będzie można ubiegać się o wsparcie na budowę lub modernizację miejskich systemów grzewczych i eliminację indywidualnych źródeł ciepła. Dofinansowanie wyniesie od 1 do 7 mln euro. Te projekty mają zmierzać w kierunku zapewnienia efektywnego systemu ciepłowniczego, co oznacza inwestycje w kogenerację, OZE, ciepło odpadowe – wyjaśnia Marcin Jamiołkowski, kierownik wydziału programowania NFOŚiGW.

W drugiej turze będzie też konkurs na dofinansowanie projektów budowy instalacji do produkcji paliwa (pelletów) z drewna i biomasy rolnej.

syscieplo

Czytaj także: Dotacje do fotowoltaiki, pomp ciepła czy termomodernizacji

MEW, geotermia – tak, fotowoltaika – nie

Trzecia grupa naborów zaplanowana jest na trzeci kwartał tego roku. W energetyce o dofinansowanie będzie można ubiegać się na realizację projektów budowy źródeł ciepła z wykorzystaniem geotermii  oraz  na zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW).

Fotowoltaika nie będzie finansowana z funduszy norweskich i EOG. Jak wyjaśnił portalowi WysokieNapiecie.pl wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, przedsiębiorcy mają tu do dyspozycji duże pieniądze z programu Energia Plus. To program pożyczkowy NFOŚiGW, oferujący w niewielkim zakresie też dotacje. Większość wniosków w programie Energia Plus dotyczy właśnie zastosowania w przedsiębiorstwach fotowoltaiki.

Szczegóły poszczególnych naborów wniosków z programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu powinny być opublikowane w marcu. Fundusze norweskie i EOG będą wdrażane do 2024 roku.

Czytaj także: Mój prąd – przewodnik

Technologie wspiera:
Ministerstwo Klimatu pracuje nad polityką klimatyczną i częściową "zmianą wektorów" polityki energetycznej, poinformował wiceminister klimatu i pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. Resort przedstawi stan prac z okazji 100 dni rządu.
tech energia polityka oze gaz atom ropa
Blue chip manager monitoring energy efficiency via a virtual control interface. Industry concept for efficient energy use, sustainability reporting, audit and rise in renewable power generation.
Zgodnie z ostatnimi ustaleniami operatorów przesyłowych gazu: Gaz-Systemu i czeskiego Net4Gas, nie będzie nowego interkonektora. Zamiast pozostającego od lat w sferze planów gazociągu STORK II, rozbudowany ma zostać istniejący - przez Cieszyn. 
Gaz cieszyn
W Polsce zużywamy już ponad milion ton biopaliw. To one pomagają obniżyć emisje w transporcie. W najbliższych tygodniach wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które pomoże w "zazielenieniu" oleju napędowego na polskich stacjach.
transport
samochody
Elektromobilność napędza:
Partner działu Klimat: