Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Klimat
  4. >
  5. 73% Polaków chce korzystać z transportu publicznego w związku ze zmianą klimatu

73% Polaków chce korzystać z transportu publicznego w związku ze zmianą klimatu

Chcąc przeciwdziałać zmianom klimatu, 73% ankietowanych Polaków zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu, wynika z II edycji ankiety Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), przeprowadzonej we współpracy z firmą BVA. Obecnie tę formę komunikacji wybiera 33% ankietowanych.
transport autobus

„Ogólnie rzecz biorąc, Polacy są gotowi wprowadzić zmiany związane ze stylem życia, które mogą przyczynić się do ograniczenia zmian klimatu, jednak jeśli chodzi o aktywność społeczną, opinie respondentów są podzielone” – czytamy w komunikacie.
Celem ankiety było zbadanie nastrojów obywateli Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Chin w kwestii zmiany klimatu. Druga partia wyników dotyczy indywidualnych starań podejmowanych przez mieszkańców różnych krajów na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, podano.

W ankiecie badano następujące kategorie działań:

Zużycie energii w domu. 69% Polaków twierdzi, że ogranicza ogrzewanie domu lub mieszkania zimą ze względu na ochronę środowiska, a kolejne 8% deklaruje taki zamiar. Jeśli chodzi o wykorzystanie zielonej energii, Polska pozostaje w tyle za innymi krajami Europy: 10% obywateli zaczęło korzystać w domu z usług dostawcy zielonej energii, podczas gdy średnia europejska wynosi 25%. Należy jednak zauważyć, że 51% ankietowanych Polaków chce podjąć taki krok w najbliższych miesiącach.

Żywność. 96% Polaków zamierza kupować produkty lokalne lub sezonowe. To ponad dwa razy więcej, niż wynosi wskaźnik liczby osób, które już teraz podejmują takie działania (40%). Ponadto 80% badanych chce ograniczyć spożycie czerwonego mięsa. Taką deklarację częściej składają kobiety niż mężczyźni: 74% mężczyzn wyraża gotowość zmiany nawyków żywieniowych, a w przypadku kobiet wskaźnik ten ma wartość 85%.

Zobacz także: Inny klimat dla zmiany klimatu

Transport. 85% Polaków ma zamiar częściej pokonywać codzienne trasy pieszo lub na rowerze. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 76%. W Polsce 73% ankietowanych zamierza korzystać z transportu publicznego zamiast samochodu. W pozostałych krajach europejskich współczynnik ten osiąga poziom 64%. Obecnie 33% ankietowanych obywateli Polski regularnie korzysta z transportu publicznego.

Wakacje. 75% Polaków ma zamiar rzadziej latać samolotem, aby przeciwdziałać zmianie klimatu. Liczba ta odpowiada średniej europejskiej. 81% osób uczestniczących w badaniu chce korzystać z pociągu zamiast samolotu w przypadku podróży trwających maksymalnie pięć godzin.

Opakowania i odpady. 94% Polaków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. W szczególności 89% respondentów chce zrezygnować z zakupu napojów w plastikowych butelkach, a 94% z zakupu produktów pakowanych w folię. Kobiety są bardziej zainteresowane podjęciem takich działań niż mężczyźni: 50% Polek przestało już używać plastikowych torebek na zakupy, a w przypadku mężczyzn wskaźnik ten wynosi 36%.

Marki i przedsiębiorstwa. 51% Polaków jest gotowych wziąć udział w demonstracjach związanych ze zmianami klimatu, a 49% nie ma takiego zamiaru. Jedynie 67% ankietowanych byłoby skłonnych przyłączyć się do bojkotu przedsiębiorstw lub marek, które przyczyniają się w dużym stopniu do globalnego ocieplenia. W skali kontynentu wskaźnik ten ma wartość 76%. Warto jednak dodać, że 41% Polaków wskazało chęć zainwestowania oszczędności w zielone fundusze, wskazano.

Zobacz także: Energetyczna porażka Polski? Możemy nie spełnić żadnego z unijnych celów

Gotowość do podjęcia w 2020 roku działań związanych z powstrzymaniem zmian klimatu można zaobserwować na całym świecie. Mieszkańcy różnych regionów są zgodni w kwestii ograniczenia zużycia plastiku: 81% Amerykanów, 93% obywateli Unii Europejskiej i 98% Chińczyków zamierza kupować mniej produktów z tworzyw sztucznych. Jednak jeśli chodzi o zużycie energii w gospodarstwach domowych, nie można zauważyć jednolitych trendów: ponad 94% ankietowanych obywateli Chin chce skorzystać z usług dostawców zielonej energii, ale w Europie i w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten kształtuje się na poziomie odpowiednio 70% i 64%. Podobnie jest w kwestii inwestowania w zielone fundusze: taki krok zamierza wykonać w 2020 roku ponad 86% ankietowanych Chińczyków, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w Europie – odpowiednio 56% i 52%, podkreślono.

„Jestem podekscytowana faktem, że obywatele Unii Europejskiej tak bardzo angażują się w działania związane z powstrzymaniem zmian klimatu. Są one elementem trendów społecznych i ekonomicznych, dzięki którym możemy próbować przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom. Europejski Bank Inwestycyjny będzie zdecydowanie wspierać inicjatywy obywateli na rzecz bezpiecznej przyszłości. Cieszymy się, że tak wiele osób pragnie coś zrobić na rzecz klimatu i że staje się to dla nich częścią codziennego życia. Sukces odniesiemy jedynie wówczas, gdy będziemy wspólnie dążyć do jego osiągnięcia” – podsumowała wiceprezes EBI odpowiedzialna za działania w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska Emma Navarro, cytowana w materiale.

Zobacz także: Zamiast na wodór, Niemcy planują tiry na prąd z sieci

Europejski Bank Inwestycyjny nawiązał współpracę z pracownią badania rynku BVA, aby przeprowadzić szczegółową analizę nastrojów ludzi w kwestii zmiany klimatu. Druga edycja ankiety EBI dotyczącej klimatu ma dostarczyć informacji do szerszej debaty na temat nastrojów i oczekiwań mieszkańców różnych krajów w zakresie działań na rzecz klimatu. Przedstawiony materiał zawiera drugą z czterech serii danych, które zostaną opublikowane w latach 2019 i 2020 (każda seria jest poświęcona innemu obszarowi tematycznemu). W badaniu przeprowadzonym w dniach od 27 września do 21 października 2019 roku wzięło udział 30 tys. respondentów, z reprezentatywnym panelem z każdego z 30 krajów objętych ankietą.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Źródło: ISBnews

Elektromobilność napędza:
Partner działu Klimat:
Portal publikuje wypowiedź Bartłomieja Derskiego. Mówił on o wprowadzanych właśnie opłatach za ładowanie aut elektrycznych. 
gazeta prasa media
W poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, rusza kolejny nabór wniosków na dopłaty do fotowoltaiki dla gospodarstw domowych. Podczas spotkania zorganizowanego przez WysokieNapiecie.pl Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, podsumowywał ubiegłą turę programu "Mój prąd" i mówił o tegorocznych planach funduszu.
moj prad podsumowanie