Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawne związane z Inwestycjami w energetykę odnawialną”, 15 stycznia 2020 r. w Toruniu.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Energetycznego „on/off” działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza na Konferencję Naukową pt. „Aktualne problemy prawne związane z Inwestycjami w energetykę odnawialną”, która odbędzie się 15 stycznia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Wydarzenie ma na celu wymianę informacji i doświadczeń oraz propagowanie potrzeby rozwoju prawa energetycznego. Ponadto celem wydarzenia jest rozwój środowisk naukowych i możliwość konfrontacji teoretyków i praktyków zajmujących się na co dzień prawem energetycznym oraz rynkiem energii. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje na temat prelegentów systematycznie będą pojawiać się na stronie wydarzenia. Organizatorzy przewidują możliwości uzyskania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo bierne w konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE