Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium „Demand Side Response – klient, rynek, technologia”, 12 października 2017, Warszawa

Seminarium „Demand Side Response  - klient, rynek, technologia”, 12 października 2017, Warszawa

Seminarium „Demand Side Response  – klient, rynek, technologia”, 12 października 2017, Warszawa

Rozwiązania Demand Side Response (DSR) są zmianą podejścia do funkcjonowania rynku energetycznego. W tradycyjnym rozumieniu modelu działania sytemu odbiorca energii płaci za otrzymaną energię. W modelu DSR sytuacja ulega istotnej zmianie: aktywny odbiorca otrzymuje wynagrodzenie/profity za to, aby zechciał na wezwanie operatora systemu energetycznego zrezygnować na pewien czas z korzystania z części lub nawet całości zamówionej energii. Głównym celem rynku DSR jest zwiększenie stabilności krajowego lub lokalnego systemu elektroenergetycznego. Biorący udział w DSR odbiorcy energii, rezygnując na wezwanie operatora systemu z całości lub części swojego zapotrzebowania na energię, zwiększają moce rezerwowe w systemie elektroenergetycznym, które z kolei umożliwiają operatorowi zabezpieczenie całego systemu np. przed poważnymi awariami. Obecnie polski OSP – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pracuje nad implementacją DSR poprzez stworzenie propozycji dla uczestników Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, którzy wyraziliby gotowość przesunięcia, redukcji lub generacji energii na potrzeby własne w celu odciążenia KSE.

W związku z powyższym chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Demand Side Response – klient, rynek, technologia”, które odbędzie się 12 października 2017 r. w Warszawie.

Do udziału w wydarzeniu będziemy zapraszać:

  • Przedstawicieli sektorów energetycznego,ciepłowniczego
  • Podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność w charakterze OSP/ OSD
  • Firmy zajmujące się obrotem energią elektryczną
  • Administrację publiczną, przedstawicieli instytucji polskich i europejskich
  • Dostawców produktów i rozwiązań technologicznych
  • Firmy doradcze i inżynieryjne
  • Przedstawicieli instytucji finansujących inwestycje energetyczne
  • Instytucje naukowo-badawcze

Więcej informacji na http://cbepolska.pl/pl/seminarium-dsr.html i pod nr telefonu: +48 22 82 77 123

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium!

Partnerzy portalu

Sąd Apelacyjny uznał za nieuzasadnione wstrzymanie dostaw energii elektrycznej z powodu śmierci odbiorcy. Swoje rozstrzygnięcie oparł na stwierdzeniu, że umowy regulujące dystrybucję lub sprzedaż energii elektrycznej przechodzą na następców prawnych zmarłego.

Partnerzy portalu

Wpływ na działalność spółek energetycznych, wynikający z MiFID II i MiFIR, będzie dotyczyć przede wszystkim konieczności dostosowania obszarów tradingu oraz zarządzania ryzykiem do nowych wymogów związanych m.in. z przestrzeganiem limitów pozycji oraz raportowaniem transakcji. Podmioty zaangażowane w obrót towarowymi instrumentami pochodnymi lub uprawnieniami do emisji CO2 zostaną objęte kontrolą KNF, a ich działalność może wymagać uzyskania licencji firmy inwestycyjnej.

Rynek energii wspiera:
Rynek energii wspiera:

Partnerzy portalu

Piotr Czak - prezes PGE Vetures w rozmowie z WysokieNapiecie.pl mówił o tym w jakie start-upy chcą inwestować oraz jakie środki na nie przeznaczyć.

Technologie wspiera:

Partnerzy portalu

Partnerzy portalu