Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Patronaty
 4. >
 5. XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly. 4 lipca godzina 10:30 – 15:30

XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly. 4 lipca godzina 10:30 – 15:30

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

XIII Międzynarodowa Konferencja NEUF – New Energy User Friendly

Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa

4 lipca g. 10:30 – 15:30

 

Polska, której energetyka w głównej mierze oparta jest na węglu, stoi przed niezmiernie trudnym wyzwaniem dotyczącym kształtowania jej przyszłego miksu energetycznego. Tak poważnego dylematu w tym zakresie nie ma żaden inny kraj członkowski Unii Europejskiej. Co więcej stan infrastruktury polskiej elektroenergetyki wymaga szybkich i dużych inwestycji aby utrzymać bezpieczeństwo energetyczne kraju. Aby podejmować właściwe decyzje inwestycyjne, trzeba mieć już dzisiaj dość konkretną wizję jak wyglądać ma polski energy-mix w 2025, 2030, 2040 i 2050 roku. Dotyczy to także pożądanego dla Polski poziomu generacji rozproszonej. Oznacza to, że przesądzeń w tym zakresie nie możemy odkładać.

Niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na nasz miks energetyczny ma i mieć będzie polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. To ona bardzo mocno wymusza przechodzenie na mniej emisyjne źródła energii. Pożądanym jednak byłoby aby to nie nakazy unijne ale nasze własne analizy i przemyślenia, w tym dotyczące trendów światowych, doprowadziły do optymalnego energy-mix, dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości.

Wydaje się, że potrzebne jest bardziej otwarte spojrzenie na odnawialne źródła energii, których rozwój z uwagi na olbrzymi potencjał innowacyjności może stanowić koło zamachowe polskiej gospodarki. Argumentem przemawiającym za większym udziałem OZE jest także rządowy program elektromobilności. Poprzez znaczny potencjał magazynowania energii stwarza on większe możliwości bezpiecznej współpracy pogodowo zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym.

Zagadnieniem, które wciąż budzi wiele emocji, a też wymaga ostatecznego przesądzenia, jest czy energetyka jądrowa jest rozwiązaniem korzystnym dla Polski.

Konferencja wpisuje się w niezwykle istotną potrzebę przeprowadzenia szerokiej debaty na temat kluczowych problemów dotyczących polskiej energetyki jako wkładu w proces przygotowywania nowej polityki energetycznej kraju. Dyskusja będzie toczyć się w obrębie następujących zagadnień:

 1. Polski mix energetyczny na tle trendów światowych,
 2. Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne,
 3. Wyzwania technologiczne.


 

PROGRAM NEUF 2017

Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa, 4 lipca g. 10:30 – 15:30

 

09:30 – 10:25 Rejestracja / kawa

 

10:30 –  10:50  Uroczyste otwarcie

Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii

Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska

 

10.50 – 13.00 Sesja I

Polski mix energetyczny na tle trendów światowych i potrzeb polskiej gospodarki

 

 • Wystąpienie specjalne: Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej a polskie uwarunkowania – Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Ministerstwo Środowiska

 

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy warto budować nowe elektrownie węglowe – może lepiej ograniczyć się do rewitalizacji istniejących bloków węglowych?
 • Metan z pokładów węgla to niskoemisyjna szansa dla górnictwa
 • Mocne i słabe strony energetycznego wykorzystania drewna energetycznego
 • Czy energetyka jądrowa to rozwiązanie korzystne dla Polski?
 • Energetyka odnawialna – innowacyjna sfera wytwarzania energii

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Łukasza Kroplewskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG SA;
 • Michała Smyka, Dyrektora Departamentu Strategii PGE Polska Grupa Energetyczna SA;
 • Dr. Wojciecha Myśleckiego, Krajowy Sekretariat ds. Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”;
 • Stanisława Tokarskiego, Centrum Energetyki, AGH;
 • Jacka Szymczaka, Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.
 • Tomasza Podgajniaka, Wiceprezesa Zarządu, PIGEOR;
 • Mirosława Motykę, Dyrektora Biura Współpracy z Instytucjami Państwowymi, ArcelorMittal.

MODERATOR: Bartłomiej Derski, Redaktor Naczelny, Wysokie Napięcia

 

13:00 – 13:30 Przerwa na poczęstunek

 


 

13:30 – 15:30 Sesja II

Jak zwiększać bezpieczeństwo energetyczne – wyzwania technologiczne

 

Zagadnienia do dyskusji:

 • Rola energii konwencjonalnej w okresie przejściowym
 • Zwiększenie generacji rozproszonej – określenie optymalnego poziomu dla Polski
 • Prosument – ważny partner na rynku energii
 • Komercyjny charakter magazynów energii
 • Zmniejszanie potrzeby importu surowców energetycznych
 • Bezpieczna współpraca pogodowo-zależnych odnawialnych źródeł energii z systemem
 • Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego w dobie elektromobilności
 • Jak wykorzystać polską myśl naukowo-technologiczną (na przykładzie perowskitów)

Do udziału w panelu zapraszamy:

 • Jerzego Dudzika, Dyrektora Dept. Usług Operatorskich, PSE SA;
 • Andrzeja Zwierzchowskiego, Dyrektora Departamentu Usług Dystrybucyjnych i Przyłączeń, innogy Stoen Operator Sp. z o. o., Członka PTPiREE;
 • Krzysztofa Fraisa, Dyrektora Departamentu LNG, PGNiG Obrót;
 • Romana Szweda, Prezesa Zarządu, Atende;
 • Artura Kupczunasa, Wiceprezesa Zarządu, Saule Technologies;
 • Prof. Ludwika Pieńkowskiego, Akademia Górniczo – Hutnicza;
 • Arkadiusza Węglarza, Krajowa Agencja Poszanowania Energii.

MODERATOR: Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT

15.30 Zakończenie konferencji

 

Dodatkowych Informacji udziela: Krystyna Kowalska, tel. 22 424 82 01, e-mail: [email protected].

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracyjnego: http://www.proinwestycje.pl/pl/formularz-rejestracyjny

 

 

 

Za oceanem głośno o przejęciu światowego lidera usług w dziedzinie redukcji popytu na energię, amerykańskiego Enernoc, przez włoski koncern energetyczny Enel. - Warto zapytać, czy założyciele Enernoc odnieśli sukces. Moim zdaniem Enernoc jest sukcesem, szczególnie w wymiarze trwałego przełamania stereotypów ugruntowanych przez dziesięciolecia przez energetyków nie tylko za oceanem – pisze Grzegorz Nowaczewski, prezes Virtual Power Plant.

innowacje

Trwa ocena aplikacji zgłoszonych do III edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland. Już niedługo dowiemy się, które startupy będą miały szansę szkolić się pod okiem specjalistów z PGNiG. Tymczasem zwycięskie projekty z II edycji zbierają międzynarodowe doświadczenia na najlepszym uniwersytecie technologicznym świata podczas MIT Bootcamp w Bostonie.

tech wozniak kroplewski
Technologie wspiera: