W Europie spadły ceny prądu

W Europie spadły ceny prądu

 W II połowie 2016 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej płaciły za prąd średnio o 2,3 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej – wynika z najnowszych danych Eurostatu. To pierwszy od dekady spadek cen liczonych w euro.

Według danych Eurostatu, w II połowie ub.r. gospodarstwa domowe zużywające od 2,5 MWh do 5 MWh prądu rocznie płaciły nieco ponad 20,5 eurocenta za 1 kWh. Najdrożej było w Danii (30,84 eurocentów), Niemczech (29,77 ct) i Belgii (27,45 ct). Najtaniej w Bułgarii (9,38 ct), na Węgrzech (11,25 ct) i na Litwie (11,71 ct). Polska z kosztem na poziomie 13,52 eurocentów za kWh była ósmym najtańszym państwem UE.

Największe spadki cen - w walutach krajowych - w drugim półroczu ub.r. odnotowały: Holandia (-13,8 proc.), Cypr (-11,8 proc.), Litwa (-5,8 proc.), Rumunia (-5,6 proc.) oraz Irlandia (-4,7 proc.). W niektórych krajach odnotowano też istotne wzrosty cen: Belgia aż o 16,7 proc., Szwecja 7,7 proc., a Portugalia o 3,5 proc.

Jednak ubiegłoroczny spadek średniej ceny energii dla europejskich gospodarstw domowych nie był kontynuacją trendu z poprzedniego okresu, a wręcz odwrotnie. Jak pisaliśmy wcześniej tutaj: Ceny energii w UE: komu gorzej, komu lepiej?, w latach 2008-2015 w Europie stawki za prąd dla odbiorców indywidualnych rosły średnio o 3,2% rocznie, a dla biznesu o 2%. Wzrost cen napędzały podatki i opłaty, a udział samej elektryczności w rachunkach ogółem spadał.

Dlatego bardzo istotnym składnikiem wyliczonych powyżej kosztów są podatki i inne daniny publiczne. Gdy oczyści się z nich cenę detaliczną – w UE te daniny stanowią średnio 36 proc. ceny płaconej przez klientów – prąd w Danii kosztował 9,93 eurocentów za kWh, w Niemczech – 13,82 ct (o kolosalnej różnicy między ceną prądu a rachunkami za energię pisaliśmy tutaj: Niemcy płacą za OZE więcej, niż za samą energię), zaś w Belgii – 18,15 ct. Tak samo liczony koszt kilowatogodziny prądu w Bułgarii to 7,81 eurocentów, na Węgrzech – 8,86 ct, a na Litwie – 8,18 ct. Bez podatków i opłat najdroższy prąd jest w Irlandii (18,78 ct/kWh), w Belgii i Hiszpanii (17,96 ct/kWh), a najtańszy w Chorwacji (10,18 ct/kWh), Finlandii (10,20 ct/kWh) i Polsce (10,53 ct/kWh). Średnia unijna to 13,15 eurocentów.

Skąd wziął się pierwszy od dekady spadek średniej liczonej w euro ceny prądu w UE? Przy wszelkich porównaniach zmian cen we wspólnej walucie należy pamiętać, że wpływ na ostateczną cenę w krajach, które nie używają euro, ma zmiana kursu rodzimej waluty do euro. Dobrze to widać na przykładzie Polski. W II połowie ub.r. liczony w euro koszt 1 kWh był o 4,7 proc. niższy niż w II połowie 2015 r., podczas gdy spadek liczony w złotych wyniósł w tym czasie 1,7 proc.

Licząc w euro, od II półrocza 2007 r. średnie ceny energii dla gospodarstw domowych w EU wzrosły o 31,3 proc., w Niemczech o 41,4 proc., zaś w Polsce spadły o 2,0 proc. (wzrost liczony w złotych wyniósł 14,7 proc.).

Czy z uwzględnieniem podatków, czy nie, 300 euro dla przeciętnej niemieckiej rodziny ma zupełnie inna wartość niż ta sama kwota dla przeciętnej rodziny polskiej. Stąd warto porównać ceny prądu z uwzględnieniem siły nabywczej (PPS). Tak sporządzony ranking bardzo różni się od zestawienia opartego o cenniki. Najdroższy prąd jest wówczas w Portugalii (30,23 eurocentów PPS za 1 kWh), Niemczech (28,73 ct PPS) i Belgii (25,68 ct PPS), zaś najtańszy w Finalndii (12,75 ct PPS), Luksemburgu (14,37 ct PPS) oraz Holandii (14,74 euro PPS). Polska w tak utworzonym zestawieniu zajmuje szóstą pozycję wśród najdroższych krajów (24,94 ct PPS) tuż za Rumunią (25,37 ct PPS).

To pokazuje, że mamy w Polsce wciąż tani prąd, ale tak właściwie – to drogi. Jeśli chodzi o ceny nominalne, to jedna kilowatogodzina jest tańsza niż średnio w UE. Ale w budżecie przeciętnego gospodarstwa domowego rachunek za prąd zajmuje więcej miejsca, niż w większości państw Europy.

Zobacz także...

Rząd szykuje kolejny cios w smog

Magdalena Skłodowska

Dwa ministerstwa pracują nad projektem uszczelnienia szarej strefy obrotu zużytymi olejami. Teraz są one na potęgę nielegalnie wykorzystywane do ogrzewania, co powoduje emisję...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE