Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Patronaty
  4. >
  5. XI Edycja Gaz dla Polski 2017 z udziałem Gaz-System

XI Edycja Gaz dla Polski 2017 z udziałem Gaz-System

XI EDYCJA GAZ DLA POLSKI 2017 z udziałem GAZ-SYSTEM

30 marca 2017 r., Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

GdP 2017 baner sredni

XI EDYCJA GAZ DLA POLSKI 2017

30 marca 2017 r., Hotel Westin w Warszawie (Al. Jana Pawła II 21)

GdP 2017 baner sredni

Już 30 marca br. zapraszamy do udziału w XI edycji konferencji „GAZ DLA POLSKI 2017”. Konferencja jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i Europie Centralnej.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosi Pan Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W konferencji wezmą udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Energii, GAZ-SYSTEM S.A., PGNiG S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., alternatywnych dostawców i importerów gazu, głównych przemysłowych odbiorców gazu, firm energetycznych zaangażowanych na rynku gazu, renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Główne tematy konferencji :

> Brama Północna kontra Nord Stream 2, OPAL i EUGAL;

> Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka klimatyczno-energetyczna UE;

> Strategia rozwoju PGNiG S.A. w l. 2017-2022;

> Stan realizacji projektu Bramy Północnej;

> Rozbudowa i integracja sieci przesyłowych w regionie Trójmorza w strategii Gaz-Systemu;

> Usługa biletowa i nowe zasady magazynowania gazu;

> Dyrektywa MIFID II i zmiany zasad funkcjonowania rynku gazu na TGE;

> Transgraniczny handel gazem i warunki importu gazu do Polski;

> Optymalizacja i dywersyfikacja zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego;

> Zarządzanie portfelem i ryzykiem umów gazowych;

> Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu – modele, trendy, ceny.

Organizatorem konferencji jest Adventure Consulting Sp. z o.o. – organizator istotnych konferencji gazowniczych mających stałe miejsce w kalendarzu branży m.in. konferencji „Gaz dla Polski” (10 edycji), konferencji „LNG w Polsce i Europie. Nowy model rynku gazu” (5 edycji) oraz konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” (7 edycji).

 Udział w konferencji jest odpłatny.  Informacje i zgłoszenia : http://www.adventure.pl/gdp_2017_wstep.php

„Błękitny obowiązek” za 2016 rok może okazać się również błękitnym bólem głowy. Nie można wywiązać się z niego, ponosząc opłatę zastępczą, a jedynie nabywając drożejące certyfikaty.

oze blekitne cert
Rynek energii rozwija:

W polskich firmach zapanowała prawdziwa moda na innowacje i współpracę ze startupami. Te zaś chwytają okazję i dzięki wsparciu korporacji chcą wypłynąć na szerokie wody. I są w stanie dostarczyć rozwiązań, które mogą doprowadzić w energetyce do przełomu.

innowacje
Rynek energii rozwija:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po wydał zgodę na koncentrację polegającą na zakupie przez PSG części mienia należącego do Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Tym samym obie spółki dostały zgodę na rozpoczęcie regulowania statusu sieci gazowych w Polsce.

gaz1
Rynek energii rozwija: