Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Instalatorzy OZE ponownie z certyfikacją

Instalatorzy OZE ponownie z certyfikacją

jas

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia, które umożliwi certyfikowanie instalatorów OZE oraz akredytowanie przeznaczonych dla nich szkoleń.

{loadmodule mod_email}

0 ole

0 oleMinisterstwo Energii przedstawiło projekt rozporządzenia, które umożliwi certyfikowanie instalatorów OZE oraz akredytowanie przeznaczonych dla nich szkoleń.

{loadmodule mod_email}

Dotyczy: Certyfikacji instalatorów OZE i akredytowania organizatorów szkoleń
Tytuł: Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu oraz
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji.
Wykonuje: ustawa OZE

Etap: ministerstwo – konsultacje publiczne
Następny etap: ministerstwo – przyjęcie rozporządzenia

Przepisy projektowanego rozporządzenia zakładają certyfikowanie instalatorów mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW. Odnoszą się do instalowania kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich systemów geotermalnych. Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki udzielania akredytacji organizatorom szkoleń oraz sposób jej okresowej weryfikacji, zakres programowy szkoleń podstawowych i przypominających.

Opisano formę przeprowadzania egzaminu dla instalatorów, kryteria jego oceny, a także sam sposób opracowywania, weryfikacji i przechowywania pytań egzaminacyjnych. Rozporządzenie przewiduje także wzory wniosków o wydanie certyfikatu.

Równolegle przygotowano projekt rozporządzenia w zakresie opłat związanych z certyfikacją oraz udzieleniem akredytacji. Stawki opłat w projekcie rozporządzenia zostały utrzymane na takim samym poziomie procentowym jak w przypadku poprzednio obowiązującego rozporządzenia. Opłata za przeprowadzenie egzaminu wynosi 20%, a opłata za udzielenie akredytacji 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Opłaty zbierać będzie Urząd Dozoru Technicznego.

Treść projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu

Treść projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie certyfikatu, przedłużenie jego ważności oraz udzielanie akredytacji

Rynek energii rozwija:

Katarski gaz dociera do Estonii przez terminal w Świnoujściu, a norweski do Szwecji przez Litwę. W basenie Morza Bałtyckiego popyt wyznacza nowe trasy dostaw LNG. Możliwości handlu skroplonym gazem wkrótce się jeszcze zwiększą dzięki projektowi Blue Baltics.

LNG klaipeda tank

Najpierw budować elektryczne auta czy potrzebną do nich infrastrukturę? Czy do zwiększania sprzedaży takich samochodów lepszy będzie ekologiczny kij czy finansowa marchewka?

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera: