Menu
Patronat honorowy Patronage
  1. Główna
  2. >
  3. Rynek
  4. >
  5. Sejm za zmianą specustawy ważnej dla Kozienic i Jaworzna

Sejm za zmianą specustawy ważnej dla Kozienic i Jaworzna

Sejm stosunkiem głosów 413 za do 20 przeciw poparł nowelizację „specustawy przesyłowej”, która m.in. przewiduje rozbudowę  wyprowadzeń mocy z powstających bloków w elektrowniach Kozienice i Jaworzno III. Nowelizacja wskazuje np. alternatywny wariant dla oprotestowanej linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew.

{loadmodule mod_email}

Dotyczy: wydłużenie listy inwestycji, objętych „specustawą przesyłową”
Tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: Sejm - III czytanie
Następny etap: Senat

sieci specustawa

sieci specustawaSejm stosunkiem głosów 413 za do 20 przeciw poparł nowelizację „specustawy przesyłowej”, która m.in. przewiduje rozbudowę  wyprowadzeń mocy z powstających bloków w elektrowniach Kozienice i Jaworzno III. Nowelizacja wskazuje np. alternatywny wariant dla oprotestowanej linii przesyłowej Kozienice-Ołtarzew.

{loadmodule mod_email}

Dotyczy: wydłużenie listy inwestycji, objętych „specustawą przesyłową”
Tytuł: Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
Etap: Sejm – III czytanie
Następny etap: Senat

Propozycja zmiany specustawy, wydłużającej listę objętych jej przepisami inwestycji o pięć pozycji jako projekt poselski trafiła do Sejmu na początku lutego. W trakcie prac w parlamencie dokonano tylko jednej modyfikacji – wszędzie tam, gdzie mowa była o „modernizacji” linii, zastąpiono te sformułowanie określeniami „budowa” albo „rozbudowa bądź przebudowa”. Powodem była niejednolita wykładnia „modernizacji” przez sądy administracyjne i organy nadzoru budowlanego. Nowe brzmienie ma być spójne z prawem budowlanym i nie pozostawiające wątpliwości interpretacyjnych.

Zatem w ostatecznej wersji nowelizacja dodaje do zamkniętej listy 23 inwestycji, zapisanych w specustawie następujące przedsięwzięcia:

  • budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna,
  • budowa linii 400 kV wraz ze zmianą układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami,
  • budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów – Tucznawa oraz Rzeszów-Tucznawa,
  • rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Kozienice – Rożki,
  • rozbudowa lub przebudowa linii 220 kV Rożki – Kielce.

W przypadku linii Kozienice-Miłosna usunięto zapis, że dotyczy rozbudowy z jedno- do dwutorowej. Jednak pełnomocnik rządu ds. infrastruktury strategicznej Piotr Naimski – odpowiadając na pytania posłów w czasie II czytania – podkreślał, że sens zmiany w przypadku tej linii dotyczy właśnie rozbudowy istniejącej linii o drugi tor i nie wiąże się z wytyczeniem żadnego nowego przebiegu.

W praktyce chodzi prawdopodobnie o zastąpienie starych słupów słupami nowego typu, podtrzymującymi dwa razy więcej przewodów. Tam zmodernizowana linia pobiegnie tą samą trasą, co stara.

Naimski podkreślał też, że linia Kozienice-Miłosna to „interesujący wariant alternatywny” dla trasy Kozienice-Ołtarzew. Budowa tej linii spotkała się z gwałtownymi protestami społecznymi. W dodatku  jesienią 2016 r. PSE i wykonawca polubownie rozwiązali kontrakt, bo okazało się, że wykonawca nie jest w stanie wywiązać się z jego zapisów. Przy czym, jak zaznaczył Naimski, powodem nie były protesty. Podkreślał też, że PSE nie zrezygnowało definitywnie z trasy Kozienice-Ołtarzew, ale w obecnej sytuacji, gdy termin uruchomienia nowego bloku 1075 MW w Kozienicach jest coraz bliżej, konieczne są szybkie działania alternatywne.

Przyjęty zatem w nowelizacji wariant zakłada wzmocnienie linii do Miłosnej oraz budowę nowego połączenia między aglomeracją warszawską a Siedlcami, dokąd biegnie kończona właśnie zupełnie nowa linia z Kozienic.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazła się ocena, że brak takich działań inwestycyjnych w okolicach Warszawy może skutkować ograniczeniami w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Kozienice w wielkości ok. 500-700 MW, co praktycznie uniemożliwi niezawodne wyprowadzenie mocy z nowego bloku.

Z Kozienicami związane są też dwie ostatnie inwestycje z nowej listy. Istniejąca infrastruktura Kozienice-Rożki-Kielce pozwala skutecznie wyprowadzić moc z istniejących bloków na południe, ale jest na tyle wyeksploatowana, że należy te linie zmodernizować. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do ograniczeń w wyprowadzeniu mocy z Kozienic nawet rzędu 700 MW.

Z kolei trzecią pozycję dodawanej listy uzasadniono przede wszystkim zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa zasilania aglomeracji krakowskiej. Otóż na południe od niej przebiega linia 400 kV Tucznawa – Tarnów/Rzeszów, na której nie ma dużych przesyłów mocy. Natomiast podłączony do niej zostanie budowany blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Dlatego też zasadne jest wykorzystanie tej linii dla poprawy pewności zasilania rejonu Krakowa.

Specustawa w założeniu miała przyspieszyć wymienione w niej inwestycje sieciowe poprzez m.in. ograniczenie ilości odrębnych pozwoleń poprzez wprowadzenie kompleksowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, skrócenie czasu trwania procedur niezbędnych do uzyskania wymaganych decyzji, aby łączna długość postępowań nie przekroczyła 42 miesięcy i skupienie kompetencji do wydania decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę w ramach zadań wojewody.

Przewiduje na przykład możliwość dokonywania wywłaszczenia gruntów pod sieci energetyczne najwyższych napięć za odpowiednim odszkodowaniem.  Co więcej, w przypadku sytuacji spornych, np. w zakresie wysokości odszkodowania, ewentualne postępowanie sądowe nie wstrzymuje wykonania wywłaszczenia.

Rynek energii rozwija:

Ministerstwo Energii po konsultacjach zaproponowało w pierwszej kolejności przeprowadzenie w 2017 r. aukcji na sprzedaż energii z nowych małych instalacji PV, małych elektrowni wodnych, a potem z biogazu składowiskowego. Projekt odpowiedniego rozporządzenia rządu trafił do Komitetu RM.

{loadmodule mod_email}

Wykonuje: Ustawa o OZE
Dotyczy: kolejność aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2017 r.

Nazwa: Rozporządzenie RM ws. kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r.
Etap: Komitet Rady Ministrów
Następny etap: Rada Ministrów

0 ole
Rynek energii rozwija:

– Pojawiające się w mediach informacje o śmierci energetyki jądrowej są przedwczesne – powiedział w Sejmie Józef Sobolewski, dyrektor departamentu energetyki jądrowej w Ministerstwie Energii. Przybliżył też nieco ramy czasowe prac ME.

{loadmodule mod_email}

0 ole
Rynek energii rozwija:

Ministerstwo Rozwoju opublikowało Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju w wersji zatwierdzanej przez rząd. Ucieranie kompromisu doprowadziło nie tylko do rozwodnienia kwestii atomu. W SOR brakuje również innych ważnych z punktu widzenia energetyki zapisów

atom w SOR
Rynek energii rozwija:

Bartłomiej Derski z WysokieNapiecie.pl mówił w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową o tym na ile realne są rządowe plany rozwoju rynku samochodów i autobusów elektrycznych w Polsce