Artykuł sponsorowany

Forum Transformacji Energetycznej - wideo

Forum Transformacji Energetycznej - wideo

Forum transformacji energetycznej to pierwsza odsłona cyklu konferencji realizowanych na przestrzeni trzech lat, począwszy od 2019 r. Podejmowana inicjatywa stanowi odpowiedź na potrzebę monitorowania i analizy zachodzących obecnie kluczowych procesów transformacyjnych sektora energetyki, stanowiących konsekwencję unijnych dyrektyw, krajowych dokumentów strategicznych oraz polityki klimatycznej unii europejskiej.

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE