Jakie rekompensaty dostanie energochłonny przemysł

Jakie rekompensaty dostanie energochłonny przemysł

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. System obejmie około 300 przedsiębiorstw. Pierwsze rekompensaty za 2019 rok firmy dostaną jesienią przyszłego roku.

Na rekompensaty dla przemysłu energochłonnego przeznacza się jedną czwartą dochodów ze sprzedaży rocznej puli praw do emisji CO2. Do tej pory pieniądze te znikały w budżecie państwa. Po wprowadzeniu systemu trafią do Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, na konto w BGK, skąd jesienią przyszłego roku popłyną pierwsze wypłaty.

Jak obliczyć cenę praw do emisji CO2

Wysokość kwoty obliczana jest według wzoru, w którym jedną z kluczowych danych jest cena uprawnień do emisji CO2. To ma być średnia arytmetyczna ceny kontraktów terminowych wykonywanych przez dostawę w grudniu roku, za który przyznawane są rekompensaty, od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, za który przyznawane są rekompensaty. Chodzi o ceny na giełdach Intercontinental Exchange oraz European Energy Exchange. W skrócie: do obliczenia rekompensat za obecny rok weźmie się średnią cenę kontraktów terminowych na grudzień 2019 z całego roku 2018. W przybliżeniu będzie to ok. 16 euro za tonę CO2. Przy takiej cenie CO2 rekompensata w przeliczeniu na 1 MWh wyniesie ok. 38 zł - wynika z oceny szacunków regulacji. Dla porównania od 1 października 2020 r. opłata mocowa wyniesie ok. 40 zł/MWh.

Czytaj także: Zmiany w rekompensatach dla energochłonych

Wysokość wypłat pomniejsza się o kwotę odpowiadającą rekompensatom za 1 GWh energii. Przez to z systemu wyłączone zostaną mniejsze firmy, dla których rekompensaty byłyby za niskie w porównaniu do kosztów włożonych w przygotowanie i weryfikację wniosku. W praktyce lista uprawnionych pokrywać się będzie częściowo z listą odbiorców przemysłowych URE zwolnionych z obowiązku OZE, z tym że obejmie wybrane produkty.

Konieczne oświadczenie

Przedsiębiorca ubiegający się o rekompensaty w ramach systemu dla sektorów energochłonnych będzie musiał złożyć w ciągu 14 dni deklarację swojemu sprzedawcy energii lub zarządcy rozliczeń. Ma to być oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do tzw. mechanizmu cenowego czyli zamrożonych cen prądu, jakie wprowadziło w grudniu 2018 r. Ministerstwo Energii. Sprzedawca prądu ma obliczać ewentualną należną kwotę zwrotu różnicy ceny, którą ma zwrócić przedsiębiorca - wynika z projektu. Jak zaznaczają osoby uczestniczące w pracach nad projektem, jest top zapis "ostrożnościowy", podany na prośbę prawników ME. Nikt i tak nie spodziewa się, by energochłonni korzystali z mechanizmu cenowego.

Rekompensaty w drodze decyzji ma przyznawać prezes URE do 30 września, a wypłata ma następować w ciągu 30 dni od otrzymania listy przez BGK. To oznacza, że przedsiębiorcy pierwsze wypłaty rekompensat zobaczą w październiku/listopadzie 2020 roku.

W 2020 roku górny limit rekompensat ustalono na 890 mln zł, tyle samo w 2020 r. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów pozwala na otwarcie oficjalnej procedury notyfikującej rekompensaty w Komisji Europejskiej. Projekt już przechodził prenotyfikację w ubiegłym roku, ale wtedy nie było w nim zapisów dotyczących rekompensat cenowych ME. Jednocześnie rozpoczęto prace nad rozporządzeniem określającym wzór wniosku o rekompensaty.

Czytaj także: Rząd dzieli pieniądze na transformację energetyczną

Polski system rekompensat został przygotowany zgodnie z unijnymi wytycznymi, które obowiązują do końca 2020 r.  W Brukseli trwają prace nad nowymi wytycznymi i polska ustawa będzie musiała zostać wtedy odpowiednio znowelizowana. Zmianie mogą ulec wskaźniki brane pod uwagę do kalkulacji wysokości rekompensat, m.in. ten dotyczący emisyjności energii.

Czytaj także: Czy Polska może zarobić n transformacji energetycznej?

Rynek energii wspiera

PGE

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]