Menu
Patronat honorowy Patronage
 1. Główna
 2. >
 3. Patronaty
 4. >
 5. Standardy obsługi odbiorców energii, 27.09.2013, Warszawa

Standardy obsługi odbiorców energii, 27.09.2013, Warszawa

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW ENERGII

gaz, energia elektryczna i cieplna

Miejsce: ul. Słupecka 6 (Redakcja Polityki), Warszawa

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW ENERGII

gaz, energia elektryczna i cieplna

Miejsce: ul. Słupecka 6 (Redakcja Polityki), Warszawa

TRANSMISJA DEBATY

„Dokument Dobrych Praktyk Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” opracowany został przez URE. Znalazły się w nim zagadnienia związane ze standardami umów, obowiązkami przedsiębiorstw, obsługą odbiorcy, zmianą sprzedawcy i rozstrzyganiem sporów. Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) powołało grupę zadaniową ds. standardów obsługi klienta. Jej głównym zadaniem jest opracowanie na podstawie dokumentu URE standardów obsługi odbiorców celem stosowania ich przez sprzedawców energii elektrycznej.

Już podczas poprzedniej debaty z cyklu „Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci, czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne sieci energetyczne” podkreślaliśmy, że odbiorcy energii spodziewają się od operatorów systemów dystrybucyjnych dodatkowych usług m.in.: magazynowania energii dla źródeł rozproszonych, w szczególności źródeł odnawialnych, bilansowania lokalnego oraz efektywności energetycznej. Na razie są to tylko życzenia, a klient traktowany jest jak petent. Odbiorca energii chciałby, aby informacje udostępniane mu były zdalnie (np. na telefonie komórkowym lub komputerze) i aby, zgodnie z dyrektywą unijną, mógł dzielić się tą informacją ze swoim prywatnym „brokerem” energii wspierającym jego decyzje na rynku energii. Klient chce również płacić za tę energię, którą faktycznie zużył, a nie za prognozowane zużycie. Chciałby mieć też możliwość samodzielnie (on-line) dostosowywać taryfę do swoich potrzeb.

Nowe zadania Operatorów Systemów Dystrybucyjnych związane są z wdrożeniem systemu inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Jeśli wykorzystane zostaną wszystkie funkcjonalności Smart Gridu, to podniesienie jakości obsługi klienta będzie zapewnione. Polska jest we wstępnej fazie rozwoju systemu sieci inteligentnych. Trwa dyskusja co do kształtu uregulowań. Prezes URE uważa, że regulacje dotyczące rynku Smart Metering powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, które zapewni bezpieczeństwo i komfort odbiorcy, np. w zakresie ochrony danych osobowych. Z drugiej strony odbiorca, mając dostęp do informacji o zużyciu mediów, będzie dysponować wiedzą pozwalającą mu efektywnie wykorzystywać energię. Trzeba koniecznie podkreślić niezbędność ujednolicenia standardów Smart Meteringu co najmniej na poziomie procedury i protokołu komunikacji. Bez tego Smart Metering będzie blokował zmianę sprzedawcy zamiast ją ułatwiać!

Prace nad uregulowaniem standardów obsługi odbiorców energii uwzględniać powinny również rolę prosumentów na lokalnych rynkach energetycznych. Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że zaktualizowana wersja „Polityki energetycznej Polski” zostanie przekazana Radzie Ministrów do końca 2013 roku. Powinno się w niej położyć nacisk na określanie priorytetów inwestycyjnych samorządów w zakresie energetyki – w tym energetyki prosumenckiej. Należy dążyć do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych, zwłaszcza że najbliższe lata stawiają przed polskimi gminami ogromne wyzwania np. w zakresie sprostania wymogom środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu infrastruktury energetycznej, a przede wszystkim sieci energetycznej w celu zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, przyciągnięcia inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu.

Podczas debaty przedstawimy najważniejsze punkty związane z pracami nad standardami obsługi odbiorców energii, m.in.:

 • Konieczność uwzględnienia roli prosumentów na lokalnych rynkach energii;
 • Nowa rola i zadania OSD w rozliczeniach prosumentów i bilansowaniu lokalnych mikroinstalacji;
 • Model rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca (przykład na podstawie cen energii z 2013 r.);
 • Prezentacja dokumentu Dobrych Praktyk Sprzedawców energii elektrycznej i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych;
 • Prawo a bezpieczeństwo danych powierzonych Operatorowi Informacji Pomiarowych (regulacje prawne w ustawodawstwie krajowym dotyczące: ochrony danych pomiarowych – na gruncie ustawy prawo energetyczne, ochrony prywatności – w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych);
 • Systemy certyfikacji energii.

W debacie udział wezmą:

 • Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią;
 • Jarosław Tworóg, Wiceprezes Zarządu KIGEiT;
 • Piotr Derbis, Wicedyrektor ds. Sprzedaży Landys&Gyr;
 • Michał Jarczyński, Prezes Zarządu ENEA Operator;
 • Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki;
 • Anna Bednarska, Naczelnik Wydziału ds Rynków Detalicznych Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, URE;
 • Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Więcej informacji na stronie organizatora.

Zapraszamy na transmisję debaty Standardy obsługi odbiorców energii - gaz, energia elektryczna i cieplna. Debata, organizowana jest przez Procesy Inwestycyjne, rozpocznie się w piątek, 27 września, o godz. 11.

Rynek energii rozwija:
Rynek energii rozwija:

O potrzebie podjęcia decyzji ws. wsparcia inwestycji w elektrownie jądrową przez rząd wypowiada się dla BiznesAlert.pl Bartłomiej Derski.