Menu
Patronat honorowy Patronage

Konferencja Młodych Energetyków, 4.11.2016, Warszawa

 

 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków 2016

4 listopada 2016 r. na Politechnice Warszawskiej odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Młodych Energetyków (OKME)! Wydarzenie jest organizowane przez Koło Naukowe Energetyków PW i towarzyszy uroczystym obchodom 50-lecia organizacji.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz integracja środowiska młodych energetyków wchodzących na ścieżkę zawodowego życia. Podczas konferencji będą prezentowane referaty o tematyce związanej z energetyką służące poszerzeniu wiedzy i kształtowaniu poglądów zarówno w kwestiach czysto technicznych jak i ekonomiczno-biznesowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z pełnymi artykułami to 15.10.2016 na adres [email protected] Obecność na widowni podczas Konferencji nie wymaga nadsyłania zgłoszenia.

Czas prezentowania referatów:

  • 15 minut (jeżeli prezentuje jedna osoba)

  • 20 minut (jeżeli prezentują dwie osoby)

Udział w Konferencji jest bezpłatny!

 

 

Pojawiło się realne zagrożenie dla spłaty kredytów zaciągniętych pod budowę farm wiatrowych. To problem zarówno dla inwestorów, jak i dla banków. Posypią się skargi do arbitrażu przeciwko Skarbowi Państwa?

Postanowiliśmy przyjrzeć się losom systemu wsparcia dla OZE w Polsce w ostatnich latach i zestawić je ze skutkami, jakie odczuwają dziś uczestnicy rynku. Zrozumienie tego, co faktycznie się stało, pozwoli wszystkim stronom znaleźć najlepsze wyjście z obecnej trudnej sytuacji.

Ministerstwo Energii przedstawiło ostateczne propozycje cen referencyjnych – czyli maksymalnego poziomu wsparcia - w aukcjach OZE w 2016 r. Z dwoma wyjątkami ceny nie różnią się od propozycji przedstawionej przez ME do konsultacji.