Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Wirtualne elektrownie i spółdzielnie energetyczne w Polsce, 29.09.2016, Warszawa

 

 

W imieniu Organizatora firmy CBE Polska – zapraszamy na międzynarodowe seminarium „Wirtualne Elektrownie i Spółdzielnie Energetyczne w Polsce”, które odbędzie się 29 września 2016 roku, w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny/OZE by mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie realizacji nowych inwestycji w zakresie energetyki rozproszonej. W Polsce zagadnienia te zyskały obecnie na znaczeniu, w związku z wejściem w życie kompleksowej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także planowanym wprowadzeniu projektu „Rynku Mocy” w polityce energetycznej kraju.

W konsekwencji postępujących zmian w sektorze energetycznym pojawiają się dwie nowe formy przedsiębiorczości tzw. klastry oraz spółdzielnie energetyczne. Natomiast technologia „wirtualnej elektrownii” jako jedna z najbardziej sprawdzonych i wydajnych sposobów zapewnienia efektywności i stabilności źródłom energii w systemie rozproszonym, może stać się właściwym sposobem na wydajne powiązanie jednostek wytwórczych generacji rozproszonej/ energii odnawialnej.

Rozwiązania z zakresu elektrowni wirtualnej stanowią zamkniętą, sterowalną całość, która jest w stanie zaspokoić potrzeby energetyczne pojedynczej instalacji lub zostać zintegrowaną z siecią elektroenergetyczną, zwiększając tym samym jej współczynniki efektywności energetycznej.

W gronie prelegentów spotkania znaleźli się:

1.    Dr. Didier Gambier, Head of Department in the European Commission’s Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) (Belgia)

2.    Dr. Bartholomäus Wasowicz,  Head of Business Development Virtual Power Plant & Flexibility Business Unit E.ON Connecting Energies GmbH (Niemcy)

3.    Heli Antila, Wiceprezes ds. technologii, Fortum Oyj (Finlandia)

4.    Dr inż. Tomasz Kowalak, Ekspert niezależny

5.    Dr. Rudi Rienzner, Prezes, Sudtiroler Energieverband SEV (Spółdzielnia energetyczna, Włochy)

6.    Jaume Aliaga, Członek Zarządu, Wiceprezes SOM Energia ( Spółdzielnia energetyczna, Hiszpania)

7.    Arnold Rabiega, Pełnomocnik zarządu, Spółdzielnia Nowa Energia (Polska)

8.    Grzegorz Nowaczewski, Członek Zarządu Virtual Power Plant Sp. z o.o.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:

– Otoczenie regulacyjne i inwestycyjne dla rozwoju projektów „Wirtualnych Elektrowni”

– Prawne, ekonomiczne i biznesowe aspekty integracji technologii VPP, energetyki rozproszonej z siecią energetyczną w Polsce

– Nowa ustawa o OZE – spółdzielnie energetyczne/kooperacja energetyczna sposobem na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

– Wirtualna elektrownia jako sprawdzony sposób bilansowana i zarządzania mocą OZE

– Sprzedaż energii z instalacji OZE poprzez użycie technologii „Wirtualnych Elektrownii” oraz rozwiązań „Kooperacji Energetycznej” – nowe wyzwania i możliwości

– Strategie rynkowe i modele biznesowe wdrażania technologii VPP w obliczu różnych uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych w Europie

– Doświadczenie zagraniczne, projekty pilotażowe i komercyjne wdrożenia

– Bilansowanie odnawialnych źródeł energii

– Systemy magazynowania energii

– Wirtualna Elektrownia a „Negawaty”

Więcej informacji na temat seminarium znajdziecie Państwo na stronie:

www.cbepolska.pl

Nr telefonu/faksu: +48 22 82 77 123

Adres email: [email protected]

 

Nowa strategia Polskiej Grupy Energetycznej to reakcja na szybko zachodzące zmiany na rynku energii elektrycznej. Ma pomóc spółce przetrwać i rozwijać się w nowych obszarach. Sukces PGE zależeć będzie od tego, czy spółka będzie w stanie realizować ambitne plany i na co pozwoli jej właściciel.

Obniżenie w 2017 r. poziomu obowiązku zakupu energii z OZE nie może być zaakceptowane przez środowisko bankowe – ocenił Bank Ochrony Środowiska w uwagach do projektów rozporządzeń do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. BOŚ uważa, że spowoduje to pogłębienie kryzysu na rynku zielonych certyfikatów i nie doprowadzi do oczekiwanej przez sektor bankowy poprawy warunków funkcjonowania istniejących instalacji OZE.

{loadmodule mod_email}

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o OZE nie zostały przyjęte w zapisanym w tejże ustawie terminie – 31 sierpnia 2016 r. Są niezbędne, by przeprowadzić pierwszą aukcję OZE. Resort energii został zasypany uwagami do trzech rozporządzeń. Czy uda się zorganizować pierwszą aukcję przed końcem roku? I co dalej z zielonymi certyfikatami?