Menu
Patronat honorowy Patronage

Seminarium – Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym, 6.09.2016, Warszawa

 

 

Zapraszamy na seminarium „Farmy wiatrowe w obliczu niekorzystnych zmian w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym – możliwości przeciwdziałania” organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

http://psew.pl/wydarzenia/839-seminarium-zmiana-zasad-funkcjonowania-farm-wiatrowych-od-1-lipca-2016  

Seminarium odbędzie się 6 września 2016 r. – Budynek Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

– PIB przy ul. Szkolnej 2/4 w Warszawie, sala nr 17

Przyjęte w pierwszej połowie bieżącego roku regulacje – tzw. ustawa odległościowa oraz nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii –  w sposób fundamentalny zmieniły warunki funkcjonowania farm wiatrowych w Polsce i postawiły ich właścicieli w obliczu nowych wyzwań. Załamanie się rynku zielonych certyfikatów, zagrożenie podatkiem od nieruchomości, koniec ceny URE, rosnące koszty dostępu do rynku (koszt profilu, koszt bilansowania) powodują, że w najbliższych miesiącach wiele spółek z sektora energetyki wiatrowej może mieć problem z regulowaniem bieżących zobowiązań wobec banków.

Wobec problemów z jakimi zmaga się branża zespół PSEW, wraz z zaproszonymi ekspertami, zaprasza na seminarium, podczas którego omówione zostaną między innymi:
– możliwości ochrony przed zwiększonym wymiarem podatku od nieruchomości;
– sposoby na uniknięcie monopolu sprzedawcy zobowiązanego w okresie gdy obowiązuje cena URE oraz na przygotowanie się do rynku bez ceny URE;
– mechanizmy rozliczeń sprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego od 1 lipca 2016 r. i faktyczne koszty bilansowania według interpretacji Prezesa URE.

Eksperci wskażą też jak, korzystając z outsourcingu zarządzania aktywami, optymalizować koszty operacyjne funkcjonowania farm wiatrowych oraz jak obniżać koszty serwisu O&M poprzez wykorzystanie usług niezależnych firm serwisowych. Tematem, który z pewnością zainteresuje uczestników będą również możliwości restrukturyzacji zadłużenia farm wiatrowych.

Zachęcamy do zapoznania się z PROGRAMEM WYDARZENIA.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Polska powinna stawiać na źródła energii inne niż węgiel i ropa naftowa. Najwięcej zyskiwać mają źródła odnawialne i atom. To jednak na razie nie faktyczne plany naszego kraju, a wyniki sondażu przeprowadzonego przez portal WysokieNapiecie.pl. Respondenci zdają sobie również sprawę, że zmiany będą następować wolniej od oczekiwań.

Albo rząd zmusi górnicze związki do zgody na zamykanie kopalń, albo związkowcy wysadzą cały plan w powietrze. Rząd ma na razie niezłą taktykę, tylko gdzieś zgubił strategię

Elektromobilność napędza:
Technologie wspiera:

Po namowach Komisji Europejskiej operatorzy systemów gazowych Polski i Czech mają w końcu sfinalizować‡ umowę™o budowie nowego interkonektora, nazywanego Stork II.  Rura ta, choć ewidentnie korzystna dla odbiorców gazu w obu krajach, wzbudzała do ostatniej chwili różnego rodzaju obiekcje.