Produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych - dane dzienne

Produkcja energii elektrycznej z farm wiatrowych - dane dzienne

Wykorzystując poniższe narzędzie mogą Państwo sprawdzić jak w polskim systemie energetycznym pracują farmy wiatrowe.

 

Produkcja energii z farm wiatrowych - dane godzinowe

Produkcja energii elektrycznej w Polsce 2017

Produkcja energii elektrycznej w Polsce 2018

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PG SilesiaPSE