Nowy rząd zakaże spalania drewna energetyce? „Trzeba to robić z głową”

Pogodzenie interesów przemysłu drzewnego, Lasów Państwowych i energetyki zawsze było trudne. Biomasa nie odgrywa jednak dużej roli w elektroenergetyce.