Zapasy gazu czyli magazyny energii

Gaz ziemny jest znakomitym nośnikiem energii nie tylko dlatego, że z dużą wydajnością potrafimy przekształcić wyzwalaną z cząsteczki metanu energię chemiczną w ciepło, a potem w energię elektryczną. Gaz można również magazynować, co w największym uproszczeniu pozwala zgromadzić zapasy energii na zimę.  Sieć gazociągów ma jedno podstawowe zadanie – dostarczyć  odpowiednie ilości gazu odbiorcom. Każdy … Czytaj dalej Zapasy gazu czyli magazyny energii