Chiny: węgiel w opałach

Wojciech Krzyczkowski

Załamanie popytu, olbrzymia nadpodaż, spadek cen, znikające zyski i topniejące przychody firm górniczych – to krajobraz sektora górnictwa węgla kamiennego w Chinach na początk...

Kompania Węglowa na huśtawce

Rafał Zasuń

W miarę jak spadają światowe ceny węgla, śląskie kopalnie coraz szybciej tracą kontakt z rynkiem. Rząd zaś nie może się zdecydować czy ratowanie górnictwa ma być projektem pol...

Polska w ogonie rozwoju OZE

Bartłomiej Derski

Osiem państw Unii Europejskiej już przekroczyło swoje cele udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2020 rok. Większość z nich to… kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska tr...

Minister Energii bez klimatu

Bartłomiej Derski

Sztandarowa propozycja PiS – skupienie odpowiedzialności za energetykę, politykę klimatyczną i nadzór nad spółkami energetycznymi w rękach jednego ministra powoli się dezaktua...

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE