URE oczekuje na wyjaśnienia ws. wniosków taryfowych do 3 stycznia

Warszawa, 18.12.2018 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) wezwał sprzedawców energii oraz operatorów systemów elektroenergetycznych do uzupełnienia informacji związanych z wnioskami o zatwierdzenie taryf. Na odpowiedzi przedsiębiorstw czeka do 3 stycznia 2019 r., w związku z czym nowe taryfy nie wejdą w życie z początkiem roku, podał Urząd.

"Działając z zachowaniem należytej staranności zmierzającej do ochrony interesów odbiorców oraz równoważenia interesów odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych Prezes URE po raz kolejny wezwał sprzedawców energii oraz operatorów systemów elektroenergetycznych do przedstawienia informacji umożliwiających zebranie kompletnego materiału mogącego stanowić podstawę do zatwierdzenia taryf. Konieczne jest bowiem wyjaśnienie wszelkich okoliczności i wątpliwości niezbędnych do zakończenia postępowań" - czytamy w komunikacie.

Na poprzednie wezwanie URE odpowiedziały wszystkie wezwane spółki, jednak ich odpowiedzi były - zdaniem instytucji - dalece niewystarczające do zakończenia postępowań administracyjnych.

"Prezes URE oczekuje na odpowiedzi przedsiębiorstw do 3 stycznia 2019 roku" - czytamy dalej.

Termin ten oznacza, że nowe taryfy nie wejdą w życie z początkiem stycznia 2019 roku. Zgodnie prawem energetycznym nowe ceny mogą wejść w życie najwcześniej 14 dni od dnia opublikowania zatwierdzonej przez URE taryfy.

Obecnie obowiązujące taryfy przedsiębiorstw energetycznych zostały zatwierdzone do 31 grudnia br. W związku z toczącymi się postępowaniami - na podstawie art. 47 ust 2c pkt 1 ustawy Prawo energetyczne - przedsiębiorstwa mają prawo do stosowania dotychczasowych taryf po 31 grudnia 2018 r., przypomniano.

11 grudnia prezes URE wezwał przedsiębiorstwa energetyczne do przedstawienia szczegółowych informacji na temat możliwych oszczędności w związku z oszacowaniem przez ministra energii możliwych oszczędności w tych spółkach na ok. 1 mld zł. Zdaniem regulatora, oszczędności powinny przełożyć się na wnioski taryfowe.

(ISBnews)

 

Komentarze

Autor

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE