JSW chce ograniczyć ślad węglowy o ok. 1,5 mln t CO2 dzięki silnikom kogener.

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Realizacja planowanych inwestycji zabudowy metanowych silników kogeneracyjnych o łącznej mocy 48MWe pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) na ograniczenie śladu węglowego o ok. 1,5 mln ton CO2 do 2025 r, poinformował prezes Daniel Ozon. Dzięki inwestycjom możliwe będzie także potencjalne zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez silniki gazowe z ok. 90 000 MWh w 2017 r. do ok. 490 000 MWh w 2022 r.

"Rok temu podjęliśmy wyzwanie policzenia naszego śladu węglowego, mamy coraz więcej dyskusji z akcjonariuszami o klientami na ten temat" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

JSW wyliczyła całościowy ślad węglowy całej grupy kapitałowej na 8,14 mln ton CO2 (według danych za 2017 r.). Za 12,5% tej wielkości odpowiada JSW Koks, a za 86,6% spółka-matka. JSW planuje systematycznie raportować ten wskaźnik.

Ponad 74% wartości śladu węglowego grupy pochodzi z emisji metanu. Według wyliczeń, 1 tona metanu odpowiada 28 t dwutlenku węgla.

"Jesteśmy największym producentem metanu w Polsce. Natomiast zamierzamy emisję CH4 ograniczać - w naszych planach do 2022 r. jest zabudowa kolejnych prawie 50 MW silników metanowych, ponieważ zamierzamy za te kilka lat być samowystarczalni energetycznie dzięki inwestycji w Radlinie i silnikom. Pozwoli nam to ponad 1,5 mln ton CO2 zaoszczędzić, może nawet do 2 mln ton" - wskazał prezes.

Znaczna ilość metanu jest w powietrzu wentylacyjnym. JSW prowadzi rozmowy z kilkoma wykonawcami technologii i rozwiązań również w odniesieniu do tego obszaru. Jednak na dziś rozwiązania te nie wydają się być ekonomicznie uzasadnione w długim okresie, dodał Ozon.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

 

Komentarze

Autor

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PSE