Prosumenci zachowają obecny system rozliczania fotowoltaiki

Prosumenci zachowają obecny system rozliczania fotowoltaiki

Od 1 kwietnia zmienia się system rozliczania prosumentów. Czy trzeba będzie składać do sprzedawcy energii deklaracje o pozostaniu w obecnym systemie? Takie informacje pojawiły się w mediach społecznościowych, jednak wprowadzają one w błąd. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany.

Nagranie jednego z użytkowników serwisu TikTok wywołało spore zamieszanie wśród właścicieli fotowoltaiki i firm wyspecjalizowanych w obsłudze prosumentów. Do portalu WysokieNapiecie.pl zgłosił się czytelnik z prośbą o sprawdzenie, czy autor nagrania mówi prawdę. Chodzi o najnowszą nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza nowe zasady rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 roku. Obecni prosumenci korzystają nadal z systemu opustów, ale - według autora z serwisu TikTok - żeby zostać na starych zasadach muszą "złożyć pisemne oświadczenie do swojego sprzedawcy energii".  Argumentem miałby być art 4. ustęp 1b ustawy o OZE.

Dwa systemy rozliczania prosumentów

Urząd Regulacji Energetyki wskazuje, że zgodnie z art 4. ustęp 1b oświadczenie składane do sprzedawcy energii jest tylko możliwością, a nie obowiązkiem i dotyczy sytuacji, gdy obecny prosument chce zmienić sposób rozliczenia. Nie zmieniły się natomiast zapisy dotyczące obecnego systemu rozliczeń fotowoltaiki.

Na obecnych zasadach będą mogli rozliczać się ci, który już zostali prosumentami albo złożą wniosek o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do 31 marca 2022 roku. Wówczas sprzedawca zobowiązany  ma obowiązek dokonać rozliczenia zgodnie z system opustów, chyba że jest to wybrany sprzedawca  z umową kompleksową. Prosument odbiera z sieci w ciągu roku nadwyżkę energii, której nie wykorzystał, w stosunku 1:0,8 przy mikroinstalacjach o mocy do 10 kW i w stosunku 1:0,7 przy  mikroinstalacjach większych niż 10 kW. Co ważne,  prosument od pobranej w ten sposób energii nie uiszcza opłat dystrybucyjnych. Prawa do korzystania z systemu rozliczeń obowiązują prosumenta przez 15 lat od momentu wyprodukowania pierwszej energii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2039 roku.

Z kolei net billing ma polegać na rozliczaniu energii wartościowo. Prosument będzie od 1 lipca 2022 roku sprzedawał energię według średniej ceny miesięcznej. Wypracowaną nadwyżkę odbierze w ciągu roku, ale ze wszystkimi opłatami zgodnie z taryfą sprzedawcy, a więc zapłaci też opłatę za dystrybucję. Jeśli po roku uzyska nadpłatę, to nie wypłaci więcej niż 20 proc. wartości energii wprowadzonej do sieci w miesiącu, którego ta nadpłata dotyczy.

Przypominamy, że od 1 kwietnia do 30 czerwca ma obowiązywać okres przejściowy - nowi prosumenci będą mogli korzystać z systemu opustów, ale 1 lipca automatycznie przejdą już na net-billing.

 

Przejście  do net-billingu tylko w jedną stronę

Natomiast gdy prosument  korzystający z opustów chciałby przejść do systemu net billingu, może nie później niż na 21 dni przed początkiem kolejnego kwartału złożyć pisemne oświadczenie do sprzedawcy.  Zasady net billingu stosuje się wówczas od pierwszego dnia kolejnego kwartału, lecz nie wcześniej niż od 1 lipca 2022 r.  Okres 15 lat jest wówczas pomniejszony o czas korzystania przez  prosumenta z rozliczeń opustów.

 "Jest to możliwość (nie obowiązek) skorzystania z nowego sposobu rozliczeń, należy jednak pamiętać, że (jest to zmiana tylko w jedną stronę), zgodnie z zapisem ustawy zmieniającej ustawę OZE" - przypomina URE.

Prosument energii odnawialnej dotychczas korzystający z rozliczeń na zasadach opustów, który przejdzie na net billing, nie może ponownie skorzystać z opustów.

"Mając na uwadze powyższe zapisy nie widać zagrożenia dla funkcjonowania równolegle dwóch sposobów rozliczania prosumentów od 1 kwietnia 2022 r." - podsumowuje URE.

Zielone technologie rozwijają

Technologie dostarcza

Fotowoltaikę instalują

Zobacz także...

Komentarze

Patronat honorowy

Partnerzy portalu

PGE PSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Dowiedz się więcej o Obserwatorze Legislacji Energetycznej

 

Chcesz płacić co miesiąc skontaktuj się z nami: [email protected]