Prawdopodobnie najlepszy
portal analityczny w Polsce
poświęcony energetyceJest zapowiedź korzystnych zmian w ustawie o OZE

Kategoria: OZE , Prawo (OLE)

Ministerstwo Energii przedstawiło założenia do nowelizacji ustawy o OZE, a w nich szereg zmian, m.in. korzystne dla prosumentów taryfy gwarantowane. Jest też zapowiedź działań naprawczych dotyczących farm wiatrowych – w tym zmiany w opodatkowaniu.

Dyrektor departamentu OZE w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski zapowiedział w czwartek w Sejmie, że projekt nowelizacji będzie gotowy już wkrótce, po naniesieniu korekt wynikających z konsultacji społecznych i międzyresortowych. Już na podstawie przedstawionych przez ME założeń wiemy, że należy spodziewać się systemowych zmian takich jak wprowadzenia feed-in tariff dla mikro- i małych instalacji.

Zmieni się też ich definicja: moc mikroinstalacji zostanie zmniejszona do 50 kW, a małe instalacje obejmą urządzenia o mocy od 50 do 500 kW. Dzięki taryfom gwarantowanym wytwórca będzie mógł sprzedawać niewykorzystaną energię po stałej cenie zakupu sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu podmiotowi. Cena zakupu energii wyniesie 80% ceny referencyjnej i będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem inflacji. Podsumowując, dalej działać będzie system opustów, ale celem ME pozostaje promocja autokonsumpcji, a nie plasowanie przez prosumentów energii na rynku.

Dla instalacji o mocy od 500 kW do 1 MW Ministerstwo Energii przewiduje feed-in premium. Jak podkreślał dyrektor Kaźmierski, chodzi o źródła, dla których potrzebny jest dynamiczniejszy rozwój, a więc biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk odpadów, biogaz z oczyszczalni ścieków i hydroenergetyka. Wsparcie ma być na tyle wysokie, by pokryć koszty operacyjne w przypadku gdy przekroczą one średnią cenę z rynku.

Powiew optymizmu dla branży wiatrowej

Ministerstwo Energii nowelą ustawy o OZE postanowiło zmienić również niektóre zapisy ustawy odległościowej, w szczególności te dotyczące tzw. podatku od wiatraków. To one sprawiły, że wiatraki zostały opodatkowane w całości, co wywołało szereg sporów prawno-podatkowych. O problemach w tym zakresie pisaliśmy kilkakrotnie, m.in. tu:

- Naszą intencją jest przywrócenie stanu sprzed wprowadzenia ustawy wiatrakowej (w której podatek od nieruchomości był naliczany tylko od części budowlanej wiatraka, bez turbiny – red.) – podkreślił Kaźmierski. Propozycja ta została bardzo pozytywnie odebrana przez branżę. Spore nadzieje budzi również zapowiedziana przez Andrzeja Kaźmierskiego możliwość repoweringu oraz lokalizacji budynków w okolicach już funkcjonujących elektrowni.

Dyrektor departamentu energii odnawialnej ME zapowiedział przy tym, że rząd zakłada rozwój energetyki wiatrowej. Przypomniał, że na tegorocznych aukcjach licytowany będzie zakup 150 MW nowych mocy w tych źródłach (ale w koszyku dla źródeł do 1 MW, podczas gdy wszystkie większe farmy wiatrowe opierają się na instalacjach o mocy ponad 2 MW każda). Jednak według wyliczeń ME nawet bez przyrostu mocy w energetyce wiatrowej Polska spełni cel produkcji OZE na rok 2020. Przypomnijmy – na razie zjeżdżamy z dotychczasowej trajektorii: Spada produkcja „zielonej” energii.

Zmiany w koszykach

Ministerstwo Energii zmieni też definicję instalacji hybrydowej (to co najmniej dwie instalacje, z których żadna nie wytwarza więcej niż 80% energii z całej instalacji i pracuje w sieci do 110 kV) oraz instalacji modernizowanych.

Zmieni się również podział koszyków aukcyjnych – zniknie koszyk dla klastrów. Wsparcie dla nich, podobnie jak dla spółdzielni energetycznych, zostanie uregulowane nową ustawą, której założenia poznamy w grudniu 2017 r. Wiadomo tyle, że klastry nie będą ubiegać się o wsparcie w systemie aukcyjnym. Jak wyjaśnił dyrektor Kaźmierski, w takim reżimie wszyscy uczestnicy klastra byliby narażeni na straty, gdyby sytuacja jednego z wytwórców uniemożliwiła całemu klastrowi dostarczenie zakontraktowanych wolumenów energii.

Pomoc publiczna po nowemu

Resort energii chce również zmienić zasady kumulacji pomocy publicznej na inwestycje OZE. Będzie ona pomniejszać cenę zakupu energii z tych źródeł w aukcjach. Do pomocy inwestycyjnej nie zostanie jednak zaliczone wsparcie w postaci świadectw pochodzenia czy świadectw efektywności energetycznej, wsparcie z tytułu rozwiązania długoterminowych kontraktów na sprzedaż energii, czyli tzw. KDT-ów ani wartość uzyskanych praw do emisji.

Skarga może opóźnić prace

Przedstawiciele firm związanych z energetyką wiatrową zwrócili uwagę na zmieniające się podejście ME. – W końcu możemy odnieść się do propozycji przepisów, a nie tylko narzekać na gotowe już projekty. To budzi nadzieję, że jest przyszłość przed energetyką odnawialną w Polsce – oceniła Daria Kulczycka z Konfederacji Lewiatan

Jak zadeklarował przedstawiciel ME, istnieje wola szybkiego wprowadzenia zmian w przepisach. Konsultacje społeczne projektu ustawy mogłyby odbyć się już pod koniec czerwca.

- Jeśli w toku konsultacji nie zajdą gwałtowne zmiany i w tym czasie otrzymamy dokument notyfikujący z KE, to może już na początku września ustawa zostanie skierowana do Sejmu – mówił Kaźmierski. – Chcielibyśmy, żeby jak najszybciej, czyli wczesną jesienią, ustawa weszła w życie, choćby w tym zakresie, w jakim możliwe jest przeprowadzenie aukcji dla istniejących instalacji – dodał.

Ujawnił jednocześnie, że do Brukseli trafiła skarga na dotychczasowy system wsparcia OZE. Według naszych informacji, znalazły się w niej poważne zarzuty – zakwestionowano podział koszyków i preferowanie niektórych segmentów branży odnawialnej – w domyśle – biomasy.

Proponowana obecnie przez ME nowelizacja ustawy o OZE i innych ustaw w dużej mierze rozwiązuje bolączki zgłoszone do Komisji Europejskiej przez dwie organizacje branżowe. Jednak ze względu na konieczność wytłumaczenia się przez rząd ze wszystkich zarzutów, w praktyce nie ma możliwości wprowadzenia nowych przepisów w życie przed rozpatrzeniem skargi.

Z prezentacją dyrektora departamentu energii odnawialnej ME Andrzeja Kaźmierskiego, którą omawiał 8 czerwca 2017 r. podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii, można zapoznać się tutaj.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
OdświeżZamów cotygodniowy newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.