Szeroka krytyka definicji „drewna energetycznego”

Szeroka krytyka definicji „drewna energetycznego”

Niezgodność z innymi aktami prawnymi, w tym z ustawą o OZE, oraz z prawem europejskim, wyjątkowo szkodliwe efekty dla środowiska i gospodarki, przyznanie Lasom Państwowym monopolu na sprzedaż drewna energetyce – to zarzuty pod adresem projektu rozporządzenia ws. definicji drewna energetycznego, które przedstawiło ministerstwo środowiska. Zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zapisów wyrazili niemal wszyscy, którzy zdążyli wziąć udział w konsultacjach, od energetyki, przez przemysł drzewny po organizacje ekologiczne.

Wykonuje: ustawa o OZE
Dotyczy: szczegółowa definicja drewna energetycznego
Tytuł: Rozporządzenie Ministra Środowiska ws. szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego
Etap: ministerstwo – konsultacje publiczne
Następny etap: rząd

{loadmodule mod_email}

Przedstawiciele energetyki oraz przemysłu drzewnego, którzy zdążyli nadesłać swoje stanowiska w czasie 3 dni, jakie ministerstwo środowiska wyznaczyło na konsultacje, zgodnie stwierdzili, że wbrew temu co twierdzi uzasadnienie projektu, rozporządzenie w proponowanej formie nie poszerzy, ale ograniczy dostępność biomasy.

Przede wszystkim dlatego, że projekt nie obejmuje definicją drewna energetycznego odpadów i pozostałości z tartaków i zakładów przerobu drewna. Oznacza to wycofanie ich z wytwarzania energii w instalacjach OZE – zauważyła Enea Trading. Według Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych może to wykluczyć 50 - 70 proc. biomasy z bazy surowców wykorzystywanych obecnie w zakładach energetycznych. Zdaniem Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, w efekcie przedsiębiorstwa drzewne utracą jeden z najważniejszych rynków zbytu na te pozostałości.

Równocześnie Izba ocenia, że Lasy Państwowe zajmą kolejną monopolistyczną pozycję jako praktycznie jedyny dostawca dla energetyki biomasy drzewnej. To scenariusz kompletnie nieracjonalny z gospodarczego punktu widzenia – podkreśliła Izba. Podobne zdanie - że projektowane przepisy zapewniają LP monopol na sprzedaż drewna dla energetyki – wyraził również Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego.

Szereg sprzeciwów przemysłu wzbudziło też zakwalifikowanie do drewna energetycznego drewna „zdeprecjonowanego”, które z powodu długotrwałego przechowywania lub z powodu klęsk żywiołowych ma się nie nadawać do dalszego wykorzystania przemysłowego. Przemysł drzewny jest innego zdania. Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego uważa, że takie zapisy zwalniają LP z odpowiedzialności za dopuszczenie do deprecjacji drewna z powodu np. nieprawidłowego i długotrwałego magazynowania po wyrębie, z powodu braku nabywców lub wstrzymania sprzedaży. Umożliwiają też LP przeznaczanie do sprzedaży jako drewna energetycznego, obok pozostałości po wycince, również drewna gorszej jakości, które przemysł drzewny mógłby jeszcze przetworzyć. Według OZPPD za drewno energetyczne należy uznać drewno, którego stopień deprecjacji czyni go nieprzydatnym do jakiejkolwiek przeróbki przemysłowej.

Podobnego zdania jest Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Według niego, zapisy prowadzą sankcjonowania niegospodarności w LP lub celowego gromadzenia i doprowadzania do deprecjacji drewna. A efektem będzie ograniczenie bazy surowcowej dla producentów płyt wiórowych, którzy w ostatnich latach zainwestowali poważne środki w innowacyjne instalacje do oczyszczania drewna poużytkowego.

O sankcjonowaniu „kolosalnego marnotrawstwa” LP i „zaprzepaszczeniu dorobku dwóch pokoleń leśników” pisze także Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego. Izba ocenia, że wspomniane w projekcie pojawienie się w wyniku np. klęski żywiołowej nadmiaru drewna, którego przemysł nie będzie w stanie przetworzyć to kompletna fikcja. Bo już dziś zdolności przerobowe zakładów przekraczają podroczną podaż o ok. 20 mln m sześc. Poza tym drewno da się przechowywać bez utraty wartości – podkreśla Izba.

Kolejne zarzuty wobec projektu rozporządzenia dotyczą jego niezgodności z obowiązującym prawem polskim i europejskim. Uczestnicy konsultacji wskazali, że Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji z 2011 r. nie uznaje za biomasę odpadów drewna, zanieczyszczonych chemicznie, które „mogą zawierać związki fluorowcoorganiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzące z budownictwa i odpady z rozbiórki". Tymczasem projekt kwalifikuje jako drewno energetyczne właśnie materiał z rozbiórek, stare meble, elementy wyposażenia wnętrz itp., również poddanych wcześniej „obróbce chemicznej”, które uległy m.in. „zużyciu moralnemu”. Tu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zauważyło, że zwrot ten był powszechnie stosowany w latach 60. i 70., a potem został zastąpiony terminem „zużycie ekonomiczne”.

Według Instytutu Nafty i Gazu drewno porozbiórkowe itp. jak najbardziej może zawierać wymienione w rozporządzeniu substancje zatem ich spalanie może doprowadzić do emisji substancji szkodliwych. A przedstawiciele energetyki przypomnieli, że wytwórca energii elektrycznej z OZE składa pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie, że spalana biomasa nie jest zanieczyszczona. W dodatku spalanie odpadów wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie zauważyło też, że np. poprzez występujące słowo „głównie” zapisy są tak niejasne, iż do drewna energetycznego zostanie zaliczony materiał składający się w 49 proc. z materiału niespełniającego definicji biomasy.

Generalnie pomysł palenia drewnem porozbiórkowym itp. uczestnicy konsultacji uznali nie tylko za sprzeczny z przepisami obowiązującego rozporządzenia o standardach emisyjnych, ale też z ustawą o OZE, a także z Dyrektywą OZE i odpowiednim Rozporządzeniem KE.

Kontrowersje wzbudziły też kwestie kwalifikacji drewna z sadów. Wskazano także, że rozporządzenie zalicza do drewna energetycznego tylko to, pochodzące z plantacji energetycznych na terenach leśnych, natomiast nie obejmuje biomasy pochodzącej z upraw energetycznych na terenach rolnych. W rezultacie popyt na nią praktycznie zniknie, bo znikną powody do palenia nią w instalacjach OZE.

Ostry sprzeciw wobec całego projektu zgłosiły organizacje ekologiczne, które swoje stanowisko już wcześniej nagłośniły. Prof. Tomasz Wesołowski z Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego ocenił, że proponowane zapisy będą miały negatywny wpływ na stan lasów i na ich rolę w magazynowaniu węgla. W jego opinii, przepisy zachęcają do tworzenia nowych zapasów

drewna podlegającego „długotrwałemu składowaniu”, co oznacza, że ścięte lub powalone drzewa będą z lasów usuwane. Tymczasem w świetle obecnego stanu wiedzy to właśnie powstrzymanie się od interwencji i naturalna regeneracja skutkują zwiększeniem się bioróżnorodności i poprawą stanu lasu. Prof. Wesołowski wskazuje też na fundamentalną wewnętrzną sprzeczność projektu, który w jednym miejscu wskazuje, że celem jest przechowywanie w drewnie węgla organicznego, aby nie przedostał się do atmosfery jako CO2, ale generalnie traktuje o paleniu drewna, czyli uwalnianiu tegoż CO2.

Zobacz także...

Komentarze

0 odpowiedzi na “Szeroka krytyka definicji „drewna energetycznego””

 1. To poniżej może się spodobać Koledze MIT-owi, co zawsze chce szczypty humanizmu:) Przy lekturze nasunął mi się taki wierszyk współczesnego amerykańskiego poety (będącego nawet wymienianego przez niektórych jako kandydat na Prezydenta USA 2020;):
  Tak jak gdy szczurołap
  Wyprowadzał z miasta szczury
  Tańczymy jak marionetki
  Kołysząc się w rytm symfonii…
  Zniszczenia

  Minister środowiska doprowadzi do ruiny nie tylko LP i energetykę odnawialną, ale cały przemysł drzewny. Niedługo pojawi się pomysł czarnych certyfikatów za współspalanie za 300 zł/MWh…

 2. [quote name=”Lechu”]To poniżej może się spodobać Koledze MIT-owi, co zawsze chce szczypty humanizmu:) Przy lekturze nasunął mi się taki wierszyk współczesnego amerykańskiego poety (będącego nawet wymienianego przez niektórych jako kandydat na Prezydenta USA 2020;):
  Tak jak gdy szczurołap
  Wyprowadzał z miasta szczury
  Tańczymy jak marionetki
  Kołysząc się w rytm symfonii…
  Zniszczenia

  Minister środowiska doprowadzi do ruiny nie tylko LP i energetykę odnawialną, ale cały przemysł drzewny. Niedługo pojawi się pomysł czarnych certyfikatów za współspalanie za 300 zł/MWh…[/quote]

  Motto: Drewno energetyczne.

  Przesłanka: „Prof. Wesołowski wskazuje też na fundamentalną wewnętrzną sprzeczność projektu, który w jednym miejscu wskazuje, że celem jest przechowywanie w drewnie węgla organicznego, aby nie przedostał się do atmosfery jako CO2, ale generalnie traktuje o paleniu drewna, czyli uwalnianiu tegoż CO2.” [artykuł]

  Przesłanka 2: „Najczęściej substratami fotosyntezy są dwutlenek węgla i woda, produktami – węglowodany i tlen, a źródłem energii – światło słoneczne.” [Wikipedia]

  Może w tym jest miara idei. PiS liczy na odzysk energii? Dlatego nazwa „drewno energetyczne”. Służące do odzysku energii. To jest wzięte z marketingu odpadów – termicznej utylizacji. Skąd pochodzi węgiel lasu w Polsce, itd.? Z węgla kopalnego, gazu ziemnego, ropy naftowej? PiS zabierze drewno energetyczne dla elektrowni węglowych, bo jest gaz, no to może wypycha innych, aby sobie przeszli na gaz?

  Sadzenie lasu to humanizm. Dostępność przyrodnicza lasu to humanizm. Wykonywanie czegoś z drewna nie przeciw ludziom to humanizm.

  PiS może chce pokazać – widzicie, polskiego węgla nie chcą, ale polskiego drewna chcą, że, rysunek:

  węgiel – kopalnia – elektrownia – las – drewno – inny przemysł – praca i zysk

  to interes, ale tylko PiS chce elektrowni na węgiel, no to bierze wszystko poprzez monopol Lasów Państwowych? I dalej – kto z nami w walce o polski elektro-węgiel nie stanie, ten drewna z lasu polskiego nie dostanie. Krótko ujmując – ostre negocjacje.

 3. A ile tego drewna maja LP sprzedać energetyce ? czy to sa jakieś istotne wielkości ? Czy to zwykłe walenie w pusty bęben ?

  No to proszę dane…
  „Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska poinformowała PAP, że w 2017 r. LP mają zamiar sprzedać 800 tys. metrów sześciennych drewna energetycznego.”
  „W 2017 roku Lasy Państwowe chcą sprzedać w sumie 40,5 mln sześc. drewna. W tym, dla odbiorców indywidulanych, cele opałowe ma być przeznaczonych 5,5 mln metrów sześc. drewna.”

  Rzeczywiście 800 tys. m3 z 40,5 mln m3 to ogrooomna ilość… tym bardziej, że do indywidualnego opału trafia 5,5 mln m3.

  • Problem w tym, że „matematyka leśna” w wydaniu MŚ to ta sama matematyka jak ta w oświadczeniach majątkowych Min. Szyszki…
   Nie jestem pewien czy czasem te 800 tys m3 to drewno „energetyczne” przeznaczone bezpośrednio dla energetyki, ale bez uwzględniania drewna niepełnowartościowego które też trafi doi energetyki ale z inne „puli”…
   poza tym co mnie uderza jak obuchem: o ile się nie mylę to całkowita sprzedaż drewna z LP w latach 2014-2015 toi było coś ok 30 mln. m3…
   Wzrost o ponad 30% 2 dwa lata to naprawdę jest gospodarka rabunkowa…

   • [quote name=”Lechu”]Problem w tym, że „matematyka leśna” w wydaniu MŚ to ta sama matematyka jak ta w oświadczeniach majątkowych Min. Szyszki…
    Nie jestem pewien czy czasem te 800 tys m3 to drewno „energetyczne” przeznaczone bezpośrednio dla energetyki, ale bez uwzględniania drewna niepełnowartościowego które też trafi doi energetyki ale z inne „puli”…
    poza tym co mnie uderza jak obuchem: o ile się nie mylę to całkowita sprzedaż drewna z LP w latach 2014-2015 toi było coś ok 30 mln. m3…
    Wzrost o ponad 30% 2 dwa lata to naprawdę jest gospodarka rabunkowa…[/quote]

    „drewna energetycznego” – jak rozumiem o to jest cały ten raban… i to właśnie tę definicję się krytykuje, tymczasem bazując na wypowiedzi Pani rzecznik to jest jakaś niewielka ilość w stosunku do całości sprzedawanego wolumenu. W mojej ocenia to jest już kabaret – zaraz ktoś napisze, że PiS chce „puszczę spalić” albo podobne idiotyzmy. To już nie chodzi o jakąkolwiek merytorykę tylko tępe walenie pałą… niestety.

    • [quote name=”Mattt”][quote name=”Lechu”]Problem w tym, że „matematyka leśna” w wydaniu MŚ to ta sama matematyka jak ta w oświadczeniach majątkowych Min. Szyszki…
     Nie jestem pewien czy czasem te 800 tys m3 to drewno „energetyczne” przeznaczone bezpośrednio dla energetyki, ale bez uwzględniania drewna niepełnowartościowego które też trafi doi energetyki ale z inne „puli”…
     poza tym co mnie uderza jak obuchem: o ile się nie mylę to całkowita sprzedaż drewna z LP w latach 2014-2015 toi było coś ok 30 mln. m3…
     Wzrost o ponad 30% 2 dwa lata to naprawdę jest gospodarka rabunkowa…[/quote]

     „drewna energetycznego” – jak rozumiem o to jest cały ten raban… i to właśnie tę definicję się krytykuje, tymczasem bazując na wypowiedzi Pani rzecznik to jest jakaś niewielka ilość w stosunku do całości sprzedawanego wolumenu. W mojej ocenia to jest już kabaret – zaraz ktoś napisze, że PiS chce „puszczę spalić” albo podobne idiotyzmy. To już nie chodzi o jakąkolwiek merytorykę tylko tępe walenie pałą… niestety.[/quote]
     Moim zdaniem , niepokojace nie jest to że LP zadeklarowały sprzedaż 800 tys m^3 w 2017 ale ze rozporządzernie wykasza konkurecje – czyli odpady tartaczne i hodowle na terenach wiejszkich . Ogólnie nie podoba misię upór z jakim PiS usiłuje tworzyc państwowe monople wszedzie gdzie sie tylko da . Ja juz żyłem w kraju gdzie Państwo miało monopol na wszystko – nie byłem zachwycony .

    • Wytrwałość z jaką Kolega Mattt czasem broni spraw tak fatalnych jak polityka energetyczna rządu PiS jest godna podziwu.

     • [quote name=”Lechu”]Wytrwałość z jaką Kolega Mattt czasem broni spraw tak fatalnych jak polityka energetyczna rządu PiS jest godna podziwu.[/quote]

      🙁 czasem naprawde ręce opadają
      To nie jest żadna „obrona”. Ja odnosze wrażenie, że jakiekolwiek działanie, jakakolwiek decyzja, która zostaje podjęta przez niektóre osoby jest z gruntu uznana za złą bo podejmował ją PiS, Tchórzewski (wróg największy) czy kto tam jeszcze.
      O co jest ten cały raban z „drewnem energetycznym” ? o 2% rocznej sprzedaży LP ? No niech mnie ktoś poprawi z tymi danymi bo być może się mylę – nie przesądzam. Póki co to cały ten raban jest komiczny.

     • [quote name=”Mattt”]… jakiekolwiek działanie, jakakolwiek decyzja, która zostaje podjęta przez niektóre osoby jest z gruntu uznana za złą bo podejmował ją PiS, Tchórzewski (wróg największy) czy kto tam jeszcze.
      O co jest ten cały raban z „drewnem energetycznym” ? o 2% rocznej sprzedaży LP ? No niech mnie ktoś poprawi z tymi danymi bo być może się mylę – nie przesądzam. Póki co to cały ten raban jest komiczny.[/quote]
      Tak się składa że w opinii wielu ludzi – 90% decyzji jakie odnośnie OZE podejmuje rząd PIS jest fatalnych…
      To samo dotyczy działalności ministra Szyszki…
      Jako człowiek od kilku lat mieszkający przy lesie Lasów Państwowych podkreślam dwie liczby jakie u mnie wywołują szok, i dziwi mnie że akurat Kol. Matt tego jakoś nie zauważa:
      – sprzedaż drewna z LP w latach 2014 i 2015 – ok 30 mln m3
      – sprzedaż drewna z LP w roku 2017 – ponad 40 mln m3…
      Pytanie: co takiego zrobił rząd PiS z lasami w Polsce w rok trwania „dobrej zmiany” że możemy sobie potencjometr podkręcić o 33% ?

     • [quote name=”Lechu”][quote name=”Mattt”]… jakiekolwiek działanie, jakakolwiek decyzja, która zostaje podjęta przez niektóre osoby jest z gruntu uznana za złą bo podejmował ją PiS, Tchórzewski (wróg największy) czy kto tam jeszcze.
      O co jest ten cały raban z „drewnem energetycznym” ? o 2% rocznej sprzedaży LP ? No niech mnie ktoś poprawi z tymi danymi bo być może się mylę – nie przesądzam. Póki co to cały ten raban jest komiczny.[/quote]
      Tak się składa że w opinii wielu ludzi – 90% decyzji jakie odnośnie OZE podejmuje rząd PIS jest fatalnych…
      To samo dotyczy działalności ministra Szyszki…
      Jako człowiek od kilku lat mieszkający przy lesie Lasów Państwowych podkreślam dwie liczby jakie u mnie wywołują szok, i dziwi mnie że akurat Kol. Matt tego jakoś nie zauważa:
      – sprzedaż drewna z LP w latach 2014 i 2015 – ok 30 mln m3
      – sprzedaż drewna z LP w roku 2017 – ponad 40 mln m3…
      Pytanie: co takiego zrobił rząd PiS z lasami w Polsce w rok trwania „dobrej zmiany” że możemy sobie potencjometr podkręcić o 33% ?[/quote]

      Tak się składa, że opinie wielu ludzi maja charakter subiektywny. Tak się składa, że np. ludzie zwiazani z taką czy inną technologia oze różnie (a nawet w sposób diametralnie odmienny ) potrafia oceniać takie czy inne decyzje. Tak się składa, że jeszzce nie znalazł się taki co by wszystkich zadowolił. Tak się składa, że często przyjmujemy perspektywe własnego otoczenia i na tej podstawie wyciagamy wnioski co do duzej części społeczeństwa.

      Co do LP to nie podejmuje się tłumaczyć polityki sprzedażowej bo nie o tym toczy się dyskusja i nie znam się na tym ile drewna mozna rocznie sprzedawać.
      Chodzi o ilość drewna energetycznego przeznaczonego do sprzedaży – o tym dyskutujemy.

     • Problem w tym, że ludzie z ME (jak i całego PiS) nie przyjmują absolutnie żadnych argumentów mojego środowiska, nie szanując prawa do własnego zdania, a momentami posługując się jawnymi kłamstwami i manipulacjami.

    • Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.

     • [quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?

     • [quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]
      [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]

      Zbytek łaski, nie wiem dla kogo bardziej krzywdzące jest stawianie moich słów na równi z wypowiedziami pani Rzeczniczki LS.
      Odnoszę wrażenie, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że jednak z większą ufnością i sympatią podchodzi pan do słów pani Rzecznik.
      Z mojego punktu widzenia nas spór przypomina konflikt dwóch sąsiadów- jeden ma tłustą wypielęgnowaną krowę a drugi zapuszczoną chabetę. Sąsiad od zaniedbanego zwierzęcia woli żeby drugiemu sąsiadowi ta tłusta krowa zdechła, bo wtedy życie z wylniałą chabetą stanie się dla niego znośniejsze.
      Tak widzę OZE i Energetykę Węglową w naszych przekomarzaniach 🙂

      Co do konkretów- raport broni się sam, LS nie bardzo

     • [quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]
      [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]

      Zbytek łaski, nie wiem dla kogo bardziej krzywdzące jest stawianie moich słów na równi z wypowiedziami pani Rzeczniczki LS.
      Odnoszę wrażenie, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że jednak z większą ufnością i sympatią podchodzi pan do słów pani Rzecznik.
      Z mojego punktu widzenia nas spór przypomina konflikt dwóch sąsiadów- jeden ma tłustą wypielęgnowaną krowę a drugi zapuszczoną chabetę. Sąsiad od zaniedbanego zwierzęcia woli żeby drugiemu sąsiadowi ta tłusta krowa zdechła, bo wtedy życie z wylniałą chabetą stanie się dla niego znośniejsze.
      Tak widzę OZE i Energetykę Węglową w naszych przekomarzaniach 🙂

      Co do konkretów- raport broni się sam, LS nie bardzo[/quote]

      No masz 🙂 mistrzowskie porównanie z krową 😀
      i pewnie dlatego, że ma Pan tę „tłusta krowę” to ciągle Pan narzeka, że zawsze wiatr w oczy (nomen omen 😉

     • [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]
      [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]

      Zbytek łaski, nie wiem dla kogo bardziej krzywdzące jest stawianie moich słów na równi z wypowiedziami pani Rzeczniczki LS.
      Odnoszę wrażenie, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że jednak z większą ufnością i sympatią podchodzi pan do słów pani Rzecznik.
      Z mojego punktu widzenia nas spór przypomina konflikt dwóch sąsiadów- jeden ma tłustą wypielęgnowaną krowę a drugi zapuszczoną chabetę. Sąsiad od zaniedbanego zwierzęcia woli żeby drugiemu sąsiadowi ta tłusta krowa zdechła, bo wtedy życie z wylniałą chabetą stanie się dla niego znośniejsze.
      Tak widzę OZE i Energetykę Węglową w naszych przekomarzaniach 🙂

      Co do konkretów- raport broni się sam, LS nie bardzo[/quote]

      No masz 🙂 mistrzowskie porównanie z krową 😀
      i pewnie dlatego, że ma Pan tę „tłusta krowę” to ciągle Pan narzeka, że zawsze wiatr w oczy (nomen omen ;)[/quote]

      I tutaj dotarliśmy do sedna – mojej krowy nikt mi nie dał. Pozdrawiam

     • [quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]
      [quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”][quote name=”Mattt”][quote name=”Duster”]Szanowny pan przeczyta sobie raport NIK z 2015 roku w temacie działalności Lasów Państwowych, może wtedy z większą ostrożnością podejdzie do deklaracji rzecznik LP.[/quote]

      No tak, wszystko jasne…
      Choć akurat po Panu nie spodziewałem się powoływań na raporty NIK – poważnie! Z pewnością równie relewantny jest dla Pana raport nt. powstawania elektrowni wiatrowych…[/quote]

      Tak się składa że raport NIK o wiatrakach wisi mi i powiewa, bo nigdy nikogo nie korumpowałem ani nie budowałem na dzierżawionym gruncie. Co takiego jasnego dostrzegł pan w raporcie NIK o LP?[/quote]

      Logika Panie Duster – jeśli ze względu na raport NIK o LP mam z ostrożnościa podchodzić do wypowiedzi rzecznika LP to tak samo musiałbym podchodzić z ostrożnościa do wypowiedzi przedstawicieli branży energetyki wiatrowej.

      Jeśli ma Pan jakieś konkretne zarzuty co do rzecznika LP to proszę bardzo – smiało. Póki co tak samo podchodze do słów rzecznika i do Pańskich słów.[/quote]

      Zbytek łaski, nie wiem dla kogo bardziej krzywdzące jest stawianie moich słów na równi z wypowiedziami pani Rzeczniczki LS.
      Odnoszę wrażenie, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, ale odnoszę wrażenie, że jednak z większą ufnością i sympatią podchodzi pan do słów pani Rzecznik.
      Z mojego punktu widzenia nas spór przypomina konflikt dwóch sąsiadów- jeden ma tłustą wypielęgnowaną krowę a drugi zapuszczoną chabetę. Sąsiad od zaniedbanego zwierzęcia woli żeby drugiemu sąsiadowi ta tłusta krowa zdechła, bo wtedy życie z wylniałą chabetą stanie się dla niego znośniejsze.
      Tak widzę OZE i Energetykę Węglową w naszych przekomarzaniach 🙂

      Co do konkretów- raport broni się sam, LS nie bardzo[/quote]

      No masz 🙂 mistrzowskie porównanie z krową 😀
      i pewnie dlatego, że ma Pan tę „tłusta krowę” to ciągle Pan narzeka, że zawsze wiatr w oczy (nomen omen ;)[/quote]

      I tutaj dotarliśmy do sedna – mojej krowy nikt mi nie dał. Pozdrawiam[/quote]

      …tak jakby komukowliek dano

 4. zamiast palić lasami lepiej obsiać konopiami siewnymi nieużytki i zasyfione gleby (+ wały przeciwpowodziowe) i mamy biomasy aż nadto do spalenia, o wartości kalorycznej porównywalnej z drewnem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Patronat honorowy

Nasi partnerzy

PGEPG SilesiaPSE

Zamów Obserwator Legislacji Energetycznej

Tutaj możesz to wprowadzić